Happy New Year 2019

Open BIM – Road ahead…

Strucbimsol 2017’s Courses: Chương trình đào tạo Autodesk Revit Structures (Mã SBS_RS_xx)

“Using Revit As Structural Engineer”

Tóm tắt nội dung khóa học (thời lượng 24h, nhiều option về thời gian học)

Bài 1: Tổng quan về BIM, OpenBIM, LOD, IFC, COBie. Tổng quan Autodesk’s BIM Solutions; Vai trò của Revit, Revit Structures trong giải pháp BIM của Autodesk. Vai trò của bộ môn Kết cấu trong “Kỷ nguyên BIM”.

Bài 2: Khởi tạo “Revit Structures Project”, Các thiết lập ban đầu với “Mô hình kết cấu”; Một số nguyên tắc, lưu ý về xây dựng, phát triển “Revit Structures Project Template”. Mô hình tham số trong Revit; Áp dụng các tham số bổ xung trong tổ chức, sắp xếp thư mục dự án, phân loại – quản lý Model. “Parametric Design” vs “Computational Design”.

Bài 3: Mô hình kết cấu trong Revit (từ Mô hình Revit kiến trúc qua Link_file). “Mô hình tính kết cấu” (Analytical Model) trong Revit. Quy trình chuyển tiếp Mô hình tính từ Revit <-> Robot Structural Analysis; Chuyển tiếp Revit -> Etabs để thực hiện phân tích, tính toán kết cấu. Sơ bộ về “Phương pháp phần tử hữu hạn” (FEM) trong các ứng dụng phân tích kết cấu (Etabs, Robot Structural Analysis…), liên hệ trực tiếp với bài tập thực hành.

Bài 4: Tinh chỉnh kích thước các cấu kiện kết cấu của Revit Model theo kết quả phân tích, tính toán kết cấu. (Không chi tiết về nội dung phân tích, tính toán kết cấu).

Bài 5: Đối tượng Rebar (cốt thép) trong Revit Structures.

Bài 6, 7: Mô hình kết cấu chi tiết (bao gồm cốt thép) cho các cấu kiện điển hình: Đài cọc, cột, dầm, sàn, vách…Minh họa chuyển tiếp Structural Model sang nền tảng Open BIM.

Bài 8: Thống kê cấu kiện, Cốt thép. Trình bày bản vẽ kết cấu. (Bản vẽ Mặt bằng, các bản vẽ chi tiết cấu kiện…)

Bài 9: Tổng quát về Kết cấu thép (Steel Structures) với Revit Structures.

Bài 10:
– Dynamo, Dynamo for Revit: Cơ bản.
– Giới thiệu, hướng dẫn bài tập cuối khóa. Các tiêu chí đánh giá, lưu trữ dữ liệu học viên.

Ghi chú:

 • Ngoài 24h giảng dạy chính thức, Học viên có 2 tuần thực hiện bài tập cuối khóa tại nhà và 2 buổi hỗ trợ trực tiếp tại lớp học. Trong thời gian làm bài tập, học viên được giải đáp, trợ giúp của giáo viên về các nội dung đã giảng dạy trong khóa học để hoàn thành bài tập.
 • Khóa học không ghi Video bài giảng, chụp màn hình. (Học viên được phát tóm tắt bài giảng tại mỗi buổi học).
 • Học viên tự trang bị Laptop, phần mềm Revit 2017.1 (UK’s Content)…(Trung tâm trang bị Máy chiếu FullHD-3D đảm bảo chất lượng truyển tải bài giảng được tốt nhất).

Đối tượng của khóa học:

 • Chủ trì, kỹ sư thiết kế kết cấu…muốn tìm hiểu, sử dụng “Revit Structural Model” như là “Trung tâm của quy trình thiết kế kết cấu”; Model theo mục đích sử dụng, theo tiến trình phát triển thiết kế kết cấu, theo LODxxx…
 • Kỹ sư, sinh viên ngành xây dựng, công trình…muốn tìm hiểu, đánh giá khả năng áp dụng, vai trò của Revit Structure trong công tác Thiết kế kết cấu công trình.
 • Yêu cầu: Học viên có kiến thức cơ bản về thiết kế kết cấu công trình; Kinh nghiệm nhất định trong sử dụng Revit.

Học phí và đăng ký:Revit_parametric_model

Strucbimsol_Course_Sample_Model

sbs_lod_sample

Chương trình đào tạo BIM kết cấu, Autodesk Revit Structures (Mã SBS_SB_xx): Cập nhật thông tin

Tóm tắt nội dung khóa học (thời lượng 30h)

Bài 1: Tổng quan về BIM, OpenBIM, LOD, IFC, COBie; Giải nghĩa,tóm tắt UK’s BIM Level 2.

Bài 2: Tổng quan Autodesk’s BIM Solution; Vai trò của Revit, Revit Structures. Giới thiệu sơ lược Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Advance Steel.

Bài 3: Mô hình tham số trong Revit; Áp dụng các tham số bổ xung trong tổ chức, sắp xếp thư mục dự án; Các tham số phục vụ lưu trữ – chuyển tiếp dữ liệu thiết kế kết cấu.

Bài 4: Sơ bộ mô hình kết cấu trong Revit (từ Mô hình Revit kiến trúc qua Link_file). Xây dựng, tinh chỉnh mô hình tính (Analytical Model). Thiết lập tải trọng, tác động, điều kiện biên…

Bài 5: Liên kết mô hình tính với phần mềm phân tích kết cấu Etabs. Tính toán, thiết kế kết cấu với Etabs. Tinh chỉnh Mô hình Revit theo thiết kế kết cấu, cập nhật các “tham số thiết kế kết cấu” vào Mô hình Revit.

Bài 6: Liên kết mô hình tính với phần mềm phân tích kết cấu Robot Structural Analysis. Tính toán, thiết kế kết cấu với Robot Structural Analysis. Review kết quả tính toán kết cấu trong Revit. Tinh chỉnh Mô hình Revit theo thiết kế kết cấu, cập nhật các “tham số thiết kế kết cấu” vào Mô hình Revit.

Bài 7, 8: Phát triển mô hình chi tiết kết cấu trong Revit – tới LOD350( Model cốt thép, liên kết kết cấu thép) dựa trên kết quả tính toán, thiết kế kết cấu và các “tham số thiết kế kết cấu”. Chuyển tiếp “Mô hình kết cấu đã tính toán với các tham số thiết kế đóng gói” sang các nền tảng OpenBIM nếu cần.

Bài 9: Trình bày, thể hiện bản vẽ kết cấu, thống kê chi tiết một số cấu kiện chính (chủ yếu minh họa công tác “Bản vẽ kết cấu trong Revit”).

Bài 10: Giới thiệu, hướng dẫn bài tập cuối khóa. Các tiêu chí đánh giá, lưu trữ dữ liệu học viên.

Đối tượng của khóa học

 • Các học viên đã có kiến thức, kinh nghiệm nhất định với Revit, Revit Structures.
 • Chủ trì, kỹ sư thiết kế kết cấu muốn áp dụng Revit Structures như là trung tâm của công tác thiết kế kết cấu theo BIM Workflow.
 • Sinh viên năm cuối, kỹ sư trẻ có kiến thức về thiết kế kết cấu. Sử dụng tốt Revit, Revit Structures.

Các phần mềm sử dụng

 • Revit, Revit Structures 2017: Sử dụng chính và xuyên xuốt khóa học.
 • CSI Etabs 2015, Autodesk Robot Structural Analysis 2017: Sử dụng minh họa cho công tác phân tích, tính toán kết cấu.
 • Autodesk Advance Steel 2017: Sử dụng minh họa cho quy trình phát triển Model kết cấu thép lên LOD350-400.

Học phí và đăng ký:

– Học phí: 5.000.000 VND/Học viên
– Đăng ký: https://goo.gl/forms/VwFUtuQJEizT5xzV2
(Khi đủ số lượng học viên tối thiểu sẽ thông báo về việc nộp học phí và lịch khai giảng)

StrucBIM&Revit Strucbimsol_Course_Sample_Model


 

Chương trình khung: Tư vấn, đào tạo BIM kết cấu cho doanh nghiệp

 • Tổng quan về BIM, OpenBIM
 • Giới thiệu một số hãng cung cấp phần mềm, giải pháp BIM phổ biến (Autodesk, Bentley, Nemetschek, Trimble…).
 • Tổng quan về LOD, COBie, IFC, UK’s BIM Level 2 Mandate 2016.
 • Giải pháp BIM của Autodesk, các phần mềm liên quan; vai trò của Revit, Revit Structures trong giải pháp BIM của Autodesk ( vai trò của Revit Structures trong tương tác với các phần mềm phân tích kết cấu, phần mềm detail).
 • Áp dụng Revit Structures trong thiết kế, triển khai thiết kế Bản vẽ thi công kết cấu công trình, tới LOD300-350( Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép).
 • Áp dụng Autodesk Advance Steel trong triển khai kết cấu thép (đạt tới LOD350-400, Shop drawing).
 • Autodesk Revit với OpenBIM.

Note: Chương trình được tùy biến, bổ xung theo đặc điểm khách hàng cụ thể, liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

email: training.strucbimsol@gmail.com

Struc BIM Collaboration

Revit_parametric_model

Highrise Structural BIM Model (LOD350-400)

Precast Structural

Revit_Rebars_Model_LOD350

StrucBIM_LOD350_400(1)

StrucBIM_LOD350_400(2)

StrucBIM_LOD350_400(5)

StrucBIM_LOD350_400(3)

StrucBIM_LOD350_400(17)

StrucBIM_LOD350_400(9)

 

StrucBIM_LOD350_400(11)

StrucBIM_LOD350_400(10)

StrucBIM_LOD350_400(12)

StrucBIM_LOD350_400(13)

StrucBIM_LOD350_400(4)

StrucBIM_LOD350_400(6)

StrucBIM_LOD350_400(7)

StrucBIM_LOD350_400(8)

StrucBIM_LOD350_400(8B)

StrucBIM_LOD350_400(14)

StrucBIM_LOD350_400(15)

StrucBIM_LOD350_400(16)

StrucBIM_AutoDrws(5)_Edited

 

StrucBIM_AutoDrws(3)

StrucBIM_AutoDrws(4)

StrucBIM_AutoDrws(6)

StrucBIM_AutoDrws(1)

StrucBIM_AutoDrws(2)


StrucBIM_LOD350_400(18)_UnCut

StrucBIM_LOD350_400(19)


Dự án thực tế #SBS áp dụng #OpenBIM từ Thiết kế cơ sở tới Thiết kế Bản vẽ thi công.
https://strucbimsol.vn/chung-cu-nha-o-xa-hoi/

Update tools & refine workflow…

CIP_Steel_SpaceRoof_Structures

A Structural BIM Model – Can reach LOD400 at Design phase

( Rich data model: Concrete volumn, formwork area for Concrete works; Steel weight, paint & coating area for Steel works; Rebars weight & bending detail list; Steel assemblies & parts list…)

CIP_Full_Rebars_Model

Rebar_Model_LOD350

Steel_Struc_Model

Steel_LOD350-400_Model

CIP_Drawings

Steel_Drawings