#BIM: Why’s #LOD400 Matters?

Một bài phân tích chuyên sâu, đa chiều về BIM LOD400 trong hoạt động xây dựng (Thiết kế kế, chế tạo, thi công, vận hành…).

Bài báo đăng trên tạp chí “Thế giới người dùng Autodesk”- AugiWorld tháng 3-2024.

Source:

https://www.augi.com/augiworld/issue/march-2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *