1. Nhà phố 6 tầng, 1 bán hầm
  • Địa điểm: Hà Nội – Việt Nam
  • Phạm vi dịch vụ: Thiết kế kế cấu với BIM tích hợp; Cung cấp Model BIM kết cấu đầy đủ (LOD350-400); Cung cấp các thống kê, tổng hợp khối lượng từ BIM Model (Khối lượng Bê tông, Cốt thép)
  • Hình ảnh minh họa:

2. Biệt thự 4 Tầng, 1 Bán hầm

  • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh – Việt Nam
  • Phạm vi dịch vụ: Thiết kế kế cấu với BIM tích hợp; Cung cấp Model BIM kết cấu đầy đủ (LOD350-400); Cung cấp các thống kê, tổng hợp khối lượng từ BIM Model (Khối lượng Bê tông, Cốt thép).
  • Hình ảnh minh họa:

3. Biệt thự 2 Tầng

  • Địa điểm: Hà Nội – Việt Nam
  • Phạm vi dịch vụ: Thiết kế kế cấu với BIM tích hợp; Cung cấp Model BIM kết cấu đầy đủ (LOD350-400); Cung cấp các thống kê, tổng hợp khối lượng từ BIM Model (Khối lượng Bê tông, Cốt thép)
    Hình ảnh minh họa: