1. Thời gian, địa điểm
  – 2021 ~ 2022
  – Bắc Giang, Việt Nam
 2. Quy mô, đặc điểm
  – 20 tầng nổi, 1 tầng hầm, gần 50.000m2 sàn.
  – Kết cấu Bê tông cốt thép.
 3. Phạm vi công việc
  – Thiết kế kết cấu với BIM tích hợp (OpenBIM-IFC): Thiết kế cơ sở, Thiết kế Bản vẽ thi công.
  – Cung cấp các thống kê, báo cáo trực tiếp từ BIM Model phục vụ công tác dự toán, quản lý khối lượng…

Hình ảnh minh họa

Overview
Review easy with Trimble Connect
Review easy with Solibri, Naviswork, Cloud( Web, Phone)
Full 3D Rebars Models @LOD350-400
#Formwork #Rebars #CIP @LOD350-400

(Định mức Embodied CO2 có thể được xác định trực tiếp từ BIM tích hợp…)


Bản vẽ chi tiết cốt thép; thống kê, tổng hợp khối lượng trực tiếp – đồng bộ từ BIM Models chi tiết @LOD350-400


(Minh họa phương án cắt thép, ước tính hao hụt…)
Quản lý - đánh số hiệu, thống kê - tổng hợp cốt thép phạm vi toàn công trình, dự án...
(Design to Construction)

Một số BIM Models thực hiện bởi SBS – có thể review trực tiếp từ trình duyệt:
https://strucbimsol.vn/bim-models/
https://strucbimsol.vn/video-demo/
https://strucbimsol.vn/sbsopenbim-ifc-models/