Chứng chỉ #buildingSMART #OpenBIM: Entry Level…

#SBS có hơn 10 năm kinh nghiệm áp dụng quy trình, kỹ thuật #OpenBIM #IFC vào công việc thực tế tại Việt Nam…

#BIM: Why’s #LOD400 Matters?

Một bài phân tích chuyên sâu, đa chiều về BIM LOD400 trong hoạt động xây dựng (Thiết kế kế, chế tạo, thi công, vận hành…).

Bài báo đăng trên tạp chí “Thế giới người dùng Autodesk”- AugiWorld tháng 3-2024.

Source:

https://www.augi.com/augiworld/issue/march-2024

#OpenBIM #Rebars 2024: Current Technology & Capacity…

Phần cứng, phần mềm ngày nay hoàn toàn triển khai hiệu quả, tối ưu “Mô hình BIM chi tiết mức độ chế tạo, quy mô rất lớn”