#OpenBIM: How #IFC Models can be review by Clients…

Công tác thiết kế, phát triển #BIM Models là các đơn vị chuyên nghiệp => Models, sản phẩm đó có thể được khai thác, sử dụng như thế nào?

  1. Nền tảng khai thác BIM Models: Trimble Connect (Desktop, Cloud -Web, Mobile…), có thể “thử nghiệm” với bản “Basic Free”…
  2. Một số lưu ý về Models “BIM Kết cấu”: Assembly, Cast_Units, Pour_Objects…Why’s @LOD350-400 (https://bimforum.org/LOD/)
  3. Công tác Review hình học, hình khối, đo kiểm kích thước là trực quan, dễ dàng…
  4. Hệ thống phân loại, đặt tên, định danh (số hiệu) là đồng nhất với bản vẽ chi tiết => Dễ dàng truy vấn, kiểm tra trực quan trên Model với cấu kiện có xung đột, cần lưu ý…
    More: #IFC Tracking… => Chỉnh sửa ### Xóa đi, vẽ lại!
  5. Truy vấn, tổng hợp khối lượng là thuận lợi, tin cậy: Khối lượng 1, nhóm cấu kiện, cả công trình…Lưu ý thông tin về khối lượng ứng với từng giai đoạn thiết kế, phát triển của #BIM Model.

Ps: Video khá dài và có “thuyết minh”

Chương trình đào tạo Autodesk Revit Structures(SBS_RS_xx): Now Free

Tóm tắt bài giảng “Revit Structures” trước đây, rất tiếc trước kia không ghi video lên nội dung không được đầy đủ và một số thông tin, nhận xét có thể không còn phù hợp với các cập nhật hiện tại (tài liệu biên soạn năm 2016). Hy vọng tài liệu vẫn có ích nào đó!
—Happy BIMming—
https://drive.google.com/file/d/161kqB618dvK6ClXdu88lxwLb27ue11Wz/view?usp=sharing