1.Loại hình, quy mô, địa điểm

  • Kết cấu bê tông cốt thép, hệ mái kết cấu thép.
  • Kết cấu giàn thép không gian (kích thước 40m x 60m).
  • Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam.
  • Thời gian: 2014-2015

2. Phạm vi thực hiện:

  • Chủ trì, thiết kế kết cấu công trình (Thiết kế kế cấu – bản vẽ thi công, bản vẽ chế tạo).
  • Áp dụng BIM Workflows vào công tác thiết kế, shopdrawing kết cấu ( Model BIM tổng quát với Revit; Phân tích tính toán kết cấu với Autodesk Robot Structural Analysis, CSI Etabs; Model BIM chi tiết và xuất bản vẽ Shop drawing với Autodesk Advance Steel…)

3. Hình ảnh minh họa: