BIMForum: LOD Specification 2023 (Draft)…

SBS’s Review:

– BIMForum được khởi xướng, tập hợp bởi các nhà thầu xây dựng tên tuổi USA; có sự liên hệ, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp như AIA, ACI, AISC…BIMForum giờ là một phần của buildingSMART-USA.

– BIMForum’s LOD Spec là chi tiết, cụ thể “phác thảo LOD Framework” ban đầu của AIA => giúp việc áp dụng thực tế được rõ ràng, tường minh…

– LOD Spec 2023 đánh dấu 10 năm ra đời, bổ xung cập nhật hàng năm của “chỉ dẫn kỹ thuật BIMForum’s LOD” này.

Phiên bản 2023 bổ xung mức LOD500 căn cứ theo yêu cầu, phản hổi của nhiều bên (LOD500: As actual Models)

– Phiên bản 2023 mở rộng thêm các đối tượng thuộc: Hạ tầng, cảnh quan…ngoài nhà.

– BIMForum’s LOD Spec đại diện cho “cách thực hành BIM kiểu USA”.

– BIMForum’s LOD Spec sẽ tiếp tục là tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật giá trị trong thực hành #BIM. Có thể phát triển song hành, hiệu quả cũng những khái niệm hiện đại như “Level of information need”, Information Delivery Specification (#IDS).

—–Happy BIMming—– 🍻

#OpenBIM: #Speckle – Tech highlight 2023

Các phương pháp trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm AEC phổ biến.

1. Giữa các phền mềm trong cùng hệ sinh thái, cùng hãng: Cùng lưu trữ, khai thác định dạng, cấu trúc dữ liệu chung…=>Các bên cần dùng cùng hệ sinh thái.

2. Thông qua các Addin khai thác OpenAPI để kết nối 2 hay nhiều phần mềm AEC khác nhau (có thể khác hãng, hệ sinh thái). => Phụ thuộc Addin của các hãng, bên thứ 3…

3. Thông qua chuẩn công nghiệp chung #ISO#IFC. Cách này không phải nhanh nhất, dễ nhất nhưng được “bảo hiểm an toàn” từ tổ chức toàn cầu buildingSMART.org, “con đường tiêu chuẩn” – ISO_WAY… => Được yêu cầu trong quy chuẩn #BIM nhiều nước.

4. Từ lâu, mong muốn về một hệ thống, phương thức trao đổi dữ liệu nhanh chóng, thuận lợi giữa các phần mềm AEC luôn thôi thúc cộng đồng kỹ thuật – công nghệ…Dựa trên triết lý “Industry Foundation Classes” – #IFC cộng đồng #AEC & #IT đang phát triển các nền tảng giao tiếp chung giữa các phần mềm AEC phổ biến, trong đó #Speckle là cái tên nổi bật trong năm 2023 (Nền tảng này đã được phát triển từ vài năm trước) => Đây là công cụ trung gian hữu ích giúp phối hợp, chia sẻ giữa các phần mềm AEC với nhau. Lưu ý, đây là dự án cộng đồng – mã nguồn mở nên có thể có những rủi ro về tính bảo mật thông tin, ổn định lâu dài…

https://speckle.systems/