Strucbimsol_services

( One sample about Strucbimsol’s services)

Basement_RebarOnly

(Rebar Model LOD400 – Shop drawing Ready Model)

Chi tiết…


Struc BIM Collaboration

Strucbimsol_Services_tables

( Đơn giá linh hoạt, cạnh tranh – tùy thuộc tính chất, phạm vi công việc; đặc trưng, đặc thù của dự án cụ thể)

Download PDF: Strucbimsol_Services_tables


  • Structural BIM Design (and/or Provide  Structural BIM Model to Clients); from Basic design to Construction Document, Shopdrawings…

(Dịch vụ tư vấn, thiết kế kết cấu công trình với giải pháp BIM, có thể kèm theo cung cấp Model BIM kết cấu tới khách hàng – Phục vụ nhiều mục đích khác nhau của khách hàng sau này như, kiểm soát khối lượng, phối hợp bộ môn, sản xuất bản vẽ Shopdrawings…các công tác về quản lý dự án)

  • Structural BIM Modeling and/or Shopdrawing product ( we can provide Structural BIM Model at LOD300/350/400; include Rebar and Steel Detail at Shopdrawing level )

( Dịch vụ phát triển, gia công “Mô hình BIM kết cấu” dựa trên thiết kế của khách hàng cung cấp – hồ sơ thiết kế có thể ở bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Chúng tôi phát triển Model chi tiết tới LOD300/350/400 – bao gồm cả Model chi tiết cốt thép trong bê tông, chi tiết liên kết kết cấu thép…( có thể xuất bản vẽ Shopdrawing trực tiếp từ Model). Công tác này thường thực hiện khi hồ sơ thiết kế đã, đang thực hiện theo phương pháp truyền thống còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều sai sót, xung đột bộ môn…Qua việc thực hiện Model ở LOD350/400 góp phần phát hiện, xử lý hầu hết các xung đột, bất hợp lý…của hồ sơ thiết kế. Model được phát triển ở LOD350/400 là điều kiện cần để các hoạt động quản lý dự án, quản lý – điều hành thi công trên nền BIM đạt được mức độ sâu sát, thực tế, hiệu quả…)

  • BIM transform consult and training to Clients (Structural Focus)

( Dịch vụ tư vấn áp dụng, chuyển đổi sang BIM; Cung cấp các khóa học về Structural BIM – trọng tâm vào giải pháp BIM của Autodesk; Các khóa học về Autodesk Revit Structure, Autodesk Advance Steel…Tư vấn giải pháp, tư vấn lựa chọn nền tảng phần mềm BIM theo đặc thù doanh nghiệp, khách hàng cụ thể. Các giải pháp đa nền tảng (Open BIM, Cross platform))

  • Structural BIM Model Check and Review: Base on Client’s BIM Spec or Industry Standard like LOD Spec, Table of Elements requirement.

( Dịch vụ kiểm tra, xoát xét Model BIM Kết cấu: Theo yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng hoặc dựa trên các tiêu chuẩn thực hành như LOD Spec, Table of Elements requirement…)

  • We mainly focus to Structural BIM Sector, so we want cooperate with (any) Architect teams, MEP teams, Construction teams, also other Structural team… for “Win win solutions”.

( Chúng tôi tập chung chủ yếu vào mảng BIM kết cấu, vì vậy sẵn sàng hợp tác với các đội Kiến trúc, MEP, Thi công- xây lắp, và cả các đội – các chủ trì kết cấu khác … vì lợi ích chung)