1. Tư vấn, thiết kế kết cấu công trình với BIM tích hợp:
* Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong áp dụng các công cụ BIM mạnh mẽ, phổ biến như: Revit, ArchiCAD, Advance Steel, Tekla Structures…Các công cụ tính toán kết cấu SAP2000, Etabs, SAFE…Nền tảng Computational Design (Rhino – Grasshopper).
* Sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác từ thiết kế phác thảo – hình khối sơ khai tới thiết kế Bản vẽ thi công, thiết kế chế tạo – lắp dựng, tích hợp BIM.
* Với nhiều năm thực hành – ứng dụng BIM trong công tác thiết kế, chúng tôi có những kinh nghiệm thực tế về các tiêu chuẩn BIM quốc tế (ISO19650, ISO16739…), các chỉ dẫn thực hành phổ biến như: OpenBIM, IFC4x, IFC-SG, COBie-V3, BIMForum – LOD…
* Chúng tôi theo sát lộ trình, các quy định – hướng dẫn về triển khai áp dụng BIM tại Việt Nam…

2. Dịch vụ phát triển, tích hợp BIM:
* Đồng hành cùng các đơn vị thiết kế để tích hợp, khai thác BIM trong quá trình phát triển thiết kế…
* Cung cấp tới nhà thầu, nhà sản xuất các dịch vụ chuyên sâu như: Phát triển Models BIM chi tiết phục vụ chế tạo, thi công – lắp dựng…

Strucbimsol’s portfolio V2024 (Hồ sơ năng lực)
https://drive.google.com/file/d/1KOUm8E8ig8QMiQCK45uAIul9oFVhU4e8/view?usp=sharing