Patrick MacLeamy – “Chủ tịch openBIM”…

Patrick MacLeamy – với lược đồ nổi tiếng, được trích dẫn trong các tài liệu kinh điển về #BIM, giữ chức chủ tịch buildingSMART.org trong 19 năm, mới nghỉ hưu…

Một số thành tựu nổi bật ông đạt được trong thời gian làm chủ tịch bSI:

– Cụ thể hóa khái niệm openBIM với hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật…

– Đưa tiêu chuẩn nền tảng #IFC thành chuẩn quốc tế (#ISO); được đón nhận rộng rãi cả ở khía cạnh kỹ thuật (các hãng phần mềm) lẫn khía cạnh quản lý nhà nước (đã có nhiều chính phủ yêu cầu bắt buộc chuyển giao, lưu trữ thông tin mô hình #BIM với #IFC).

– Chuyên nghiệp hóa các dịch vụ của bSI: cấp chứng chỉ cho các hãng phần mềm, chuyên gia…

– Mở rộng, hợp tác sâu sắc với các tổ chức chuẩn hóa khác (#ISO, #CEN…)

– Mở rộng mạng lưới bSI ra nhiều nước đang phát triển (Brazil, India…)

– Mở rộng phạm vi bao phủ của bSI ra ngoài phạm vi “Building” sang hạ tầng, cầu đường…

Thank you, Patrick.

https://www.buildingsmart.org/buildingsmart-international-announces-retirement-of-patrick-macleamy-and-appoints-ian-howell-as-new-chairman/

SBS: Cubicost BIM5D Review

#OpenBIM#Cubicost#BIM5D: TAS C-V quick look:

1. Hỗ trợ tốt #OpenBIM#IFC => Đọc tốt Models thiết kế (ko bao gồm Model chi tiết cốt thép).

2. Đọc được các thông tin của CAST_UNIT từ IFC Models Thiết kế như khối lượng cốt thép trong cấu kiện => không cần phải thực hiện mô hình cốt thép trong phần mềm QS để thống kê được khối lượng thép…

3. Hiệu suất xử lý IFC tốt; hiện mới hỗ trợ IFC2x3…

—Một số nhận xét ban đầu

Mô hình #BIM thiết kế chi tiết, chất lượng mô hình BIM là rất quan trọng để các quá trình tự động hóa đảm bảo trơn tru, tin cậy…🤓

—(SBS)Quảng cáo —

Strucbimsol.vn với quy trình “Thiết kế kết cấu tích hợp BIM” đảm bảo Models BIM Kết cấu chi tiết, phân loại rõ ràng, đầy đủ thông tin; lữu trữ với định dạng mở #IFC – tuân thủ “ISO BIM”, tham khảo quy chuẩn xây dựng các nước phát triển… => Đảm bảo Models BIM thiết kế được chuyển tiếp nhanh chóng, khai thác thuận lợi trong phần mềm TAS C-V… 🤝

https://www.glodon.com/en/products/tas-%26-trb-1


#BIM: #Cubicost#BIM5D TAS, TRB with “Design 3D Rebars Models” review…

1. TAS chỉ nhận diện đối tượng 3D Rebars (Models từ Revit, Tekla…) như “custom point” và thường không đúng về hình học => không lấy được khối lượng từ 3D Rebars Model của thiết kế. Một số phần mềm như Tekla Structures khối lượng cốt thép có thể tổng hợp và ghi vào như 1 thuộc tính của cấu kiện => TAS có thể đọc tốt thông số này…(như review trước)

2. TRB chưa thấy có tính năng import, đọc thông tin từ Model Rebars của thiết kế. Hiện chỉ có tính năng tạo dựng Rebars Models từ các thông tin thiết lập theo bản vẽ thiết kế 2D, Rules book của phần mềm… => Khối lượng Rebars chi tiết từ QS cần đối chứng với tổng hợp, thống kê khối lượng từ Models thiết kế, tránh những chênh lệch – khác biệt lớn…

—Đề xuất, kiến nghị —

* Nâng cấp khả năng import #IFC lên chuẩn #IFC4x – ISO16739 (Từ IFC4 mới hỗ trợ tích hợp các thông tin FM, hiện đã phổ biến trong các phần mềm thiết kế…)

* BIM Thiết kế hiện tại đã rất phát triển, và thường tích hợp trực tiếp cùng quá trình phát triển thiết kế; các mô hình chi tiết với đầy đủ cốt thép, bulong, bản mã, đường hàn…ngày càng phổ biến => Các phần mềm BIM QS nên có khả năng khai thác, xử lý chuyển tiếp các mô hình chi tiết từ thiết kế – giúp đảm bảo tính liền mạnh, đồng bộ…

* Cung cấp khả năng quản lý, nhóm cấu kiện theo CAST_UNITS, ASSEMBLIES…Cấu trúc quản lý này phổ biến trong thiết kế và cũng được quy định trong “ISO IFC”…

—–Happy BIMming—–

#OPENBIM #IFC become “ISO BIM”

1. #OpenBIM#IFC đã, đang được sử dụng rộng rãi; được hỗ trợ bởi hầu hết các nền tảng ứng dụng hệ AEC…

2. #IFC Standards được yêu cầu trong quy chuẩn xây dựng, mandates bởi chính phủ nhiều nước – từ những nước phát triển (UK, Japan, USA, S-Korea…) tới những nước đang phát triển (Chile, India, Brazil…). Hệ thống Quản lý nhà nước về xây dựng CORENET X tới đây của Singapore cũng: Yêu cầu các Models BIM upload nên hệ thống phải là định dạng #IFC

3. Tổ chức toàn cầu #buildingSMART xây dựng hệ thống #OpenBIM với hầu hết tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, các tiêu chuẩn nền tảng được soát xét, nâng cấp định kỳ và là tiêu chuẩn mức ISO…(ISO16739(IFC); ISO12006…)

4. ISO19650 series với trọng tâm về quy trình, phương thức quản lý thông tin với #BIM đều tham chiếu đến các khái niệm, đối tượng của hệ thống #OpenBIM như #IFC; #IDS, #IDM, #BCF

5. Dữ liệu #BIM bàn giao phục vụ Lưu trữ, Quản lý vận hành…yêu cầu phải là “Dữ liệu mở”… (ISO19650-4:2022)

———————

Một số links tham khảo:

https://www.buildingsmart.org/
https://user.buildingsmart.org/knowledge-base/openbim-workflows-explained/
https://www1.bca.gov.sg/regulatory-info/building-control/corenet-x