Strucbimsol 2017’s Courses: Chương trình đào tạo Autodesk Revit Structures (Mã SBS_RS_xx)

“Using Revit As Structural Engineer”

Tóm tắt nội dung khóa học (thời lượng 24h, nhiều option về thời gian học)

Bài 1: Tổng quan về BIM, OpenBIM, LOD, IFC, COBie. Tổng quan Autodesk’s BIM Solutions; Vai trò của Revit, Revit Structures trong giải pháp BIM của Autodesk. Vai trò của bộ môn Kết cấu trong “Kỷ nguyên BIM”.

Bài 2: Khởi tạo “Revit Structures Project”, Các thiết lập ban đầu với “Mô hình kết cấu”; Một số nguyên tắc, lưu ý về xây dựng, phát triển “Revit Structures Project Template”. Mô hình tham số trong Revit; Áp dụng các tham số bổ xung trong tổ chức, sắp xếp thư mục dự án, phân loại – quản lý Model. “Parametric Design” vs “Computational Design”.

Bài 3: Mô hình kết cấu trong Revit (từ Mô hình Revit kiến trúc qua Link_file). “Mô hình tính kết cấu” (Analytical Model) trong Revit. Quy trình chuyển tiếp Mô hình tính từ Revit <-> Robot Structural Analysis; Chuyển tiếp Revit -> Etabs để thực hiện phân tích, tính toán kết cấu. Sơ bộ về “Phương pháp phần tử hữu hạn” (FEM) trong các ứng dụng phân tích kết cấu (Etabs, Robot Structural Analysis…), liên hệ trực tiếp với bài tập thực hành.

Bài 4: Tinh chỉnh kích thước các cấu kiện kết cấu của Revit Model theo kết quả phân tích, tính toán kết cấu. (Không chi tiết về nội dung phân tích, tính toán kết cấu).

Bài 5: Đối tượng Rebar (cốt thép) trong Revit Structures.

Bài 6, 7: Mô hình kết cấu chi tiết (bao gồm cốt thép) cho các cấu kiện điển hình: Đài cọc, cột, dầm, sàn, vách…Minh họa chuyển tiếp Structural Model sang nền tảng Open BIM.

Bài 8: Thống kê cấu kiện, Cốt thép. Trình bày bản vẽ kết cấu. (Bản vẽ Mặt bằng, các bản vẽ chi tiết cấu kiện…)

Bài 9: Tổng quát về Kết cấu thép (Steel Structures) với Revit Structures.

Bài 10:
– Dynamo, Dynamo for Revit: Cơ bản.
– Giới thiệu, hướng dẫn bài tập cuối khóa. Các tiêu chí đánh giá, lưu trữ dữ liệu học viên.

Ghi chú:

  • Ngoài 24h giảng dạy chính thức, Học viên có 2 tuần thực hiện bài tập cuối khóa tại nhà và 2 buổi hỗ trợ trực tiếp tại lớp học. Trong thời gian làm bài tập, học viên được giải đáp, trợ giúp của giáo viên về các nội dung đã giảng dạy trong khóa học để hoàn thành bài tập.
  • Khóa học không ghi Video bài giảng, chụp màn hình. (Học viên được phát tóm tắt bài giảng tại mỗi buổi học).
  • Học viên tự trang bị Laptop, phần mềm Revit 2017.1 (UK’s Content)…(Trung tâm trang bị Máy chiếu FullHD-3D đảm bảo chất lượng truyển tải bài giảng được tốt nhất).

Đối tượng của khóa học:

  • Chủ trì, kỹ sư thiết kế kết cấu…muốn tìm hiểu, sử dụng “Revit Structural Model” như là “Trung tâm của quy trình thiết kế kết cấu”; Model theo mục đích sử dụng, theo tiến trình phát triển thiết kế kết cấu, theo LODxxx…
  • Kỹ sư, sinh viên ngành xây dựng, công trình…muốn tìm hiểu, đánh giá khả năng áp dụng, vai trò của Revit Structure trong công tác Thiết kế kết cấu công trình.
  • Yêu cầu: Học viên có kiến thức cơ bản về thiết kế kết cấu công trình; Kinh nghiệm nhất định trong sử dụng Revit.

Học phí và đăng ký:Revit_parametric_model

Strucbimsol_Course_Sample_Model

sbs_lod_sample