Chương trình khung: Tư vấn, đào tạo BIM kết cấu cho doanh nghiệp

  • Tổng quan về BIM, OpenBIM
  • Giới thiệu một số hãng cung cấp phần mềm, giải pháp BIM phổ biến (Autodesk, Bentley, Nemetschek, Trimble…).
  • Tổng quan về LOD, COBie, IFC, UK’s BIM Level 2 Mandate 2016.
  • Giải pháp BIM của Autodesk, các phần mềm liên quan; vai trò của Revit, Revit Structures trong giải pháp BIM của Autodesk ( vai trò của Revit Structures trong tương tác với các phần mềm phân tích kết cấu, phần mềm detail).
  • Áp dụng Revit Structures trong thiết kế, triển khai thiết kế Bản vẽ thi công kết cấu công trình, tới LOD300-350( Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép).
  • Áp dụng Autodesk Advance Steel trong triển khai kết cấu thép (đạt tới LOD350-400, Shop drawing).
  • Autodesk Revit với OpenBIM.

Note: Chương trình được tùy biến, bổ xung theo đặc điểm khách hàng cụ thể, liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

email: training.strucbimsol@gmail.com

Struc BIM Collaboration

Revit_parametric_model

Highrise Structural BIM Model (LOD350-400)

Precast Structural

Revit_Rebars_Model_LOD350

StrucBIM_LOD350_400(1)

StrucBIM_LOD350_400(2)

StrucBIM_LOD350_400(5)

StrucBIM_LOD350_400(3)

StrucBIM_LOD350_400(17)

StrucBIM_LOD350_400(9)

 

StrucBIM_LOD350_400(11)

StrucBIM_LOD350_400(10)

StrucBIM_LOD350_400(12)

StrucBIM_LOD350_400(13)

StrucBIM_LOD350_400(4)

StrucBIM_LOD350_400(6)

StrucBIM_LOD350_400(7)

StrucBIM_LOD350_400(8)

StrucBIM_LOD350_400(8B)

StrucBIM_LOD350_400(14)

StrucBIM_LOD350_400(15)

StrucBIM_LOD350_400(16)

StrucBIM_AutoDrws(5)_Edited

 

StrucBIM_AutoDrws(3)

StrucBIM_AutoDrws(4)

StrucBIM_AutoDrws(6)

StrucBIM_AutoDrws(1)

StrucBIM_AutoDrws(2)


StrucBIM_LOD350_400(18)_UnCut

StrucBIM_LOD350_400(19)


Dự án thực tế #SBS áp dụng #OpenBIM từ Thiết kế cơ sở tới Thiết kế Bản vẽ thi công.
https://strucbimsol.vn/chung-cu-nha-o-xa-hoi/