#OpenBIM #Rebars 2024: Current Technology & Capacity…

Phần cứng, phần mềm ngày nay hoàn toàn triển khai hiệu quả, tối ưu “Mô hình BIM chi tiết mức độ chế tạo, quy mô rất lớn”

#Singapore#CorenetX: Code of Practice – Bản dịch Tiếng Việt…

Sau một thời gian xem xét, tìm hiểu; nhận thấy “Quy tắc thực hành #BIM” hiện tại của hàng xóm Singapore có tính thực hành, giá trị tham khảo cao. Hệ thống CorenetX phát triển, cập nhật theo những tiêu chuẩn, xu hướng phổ quát hiện nay, như #OpenBIM #IFC4x, Open Standards…SBS mạn phép thực hiện “Dịch quy tắc thực hành #BIM trên sang tiếng Việt tự động bởi Google”. Việc dịch là hoàn toàn tự động nên xin phép không bàn luận về “chất lượng dịch”…

—–Happy BIMming—–

Link download Bản gốc và Bản dịch Tiếng Việt:

https://drive.google.com/…/1K9QmqcWnqgCuebIcHtR…/view…

Link thông tin về CorenetX:

https://www1.bca.gov.sg/regula…/building-control/corenet-x

(SBS)LOD300 and LOD350-400…

Phân tích, so sánh, ví dụ áp dụng LOD300 và LOD350-400 — Video có thuyết minh.

(SBS) Structural BIM Solutions: Revit – Advance Steel…

(Quy trình này có thể áp dụng từ Concept tới Workshop Drawings, CNC Export…)
Gần đây một số khách hàng quan tâm đến món “Advance Steel”; quy trình Revit – Adv Steel…

=> Refresh lại thông tin cho những người quan tâm. (SBS có nhận những dự án “phù hợp” yêu cầu Advance Steel)

Just #BIM, no Question: Áp dụng BIM với mọi quy mô, hình thức…

– Mô hình BIM chi tiết @LOD350-400; bản vẽ, thống kê…trực tiếp, đồng bộ từ Mô hình BIM.- Phối hợp, trao đổi thuận lợi với các bên thông qua định dạng mở #OpenBIM #IFC…- Thông tin về thiết kế truy cập thuận lợi, trực quan mọi lúc, mọi nơi…chỉ với smartphone.—–Happy BIMming—–

#BIM Kết cấu: Lợi ích từ “Mô hình đầy đủ cốt thép”…

(Minh họa các lựa chọn cắt thép từ BIM Model @LOD350-400)
(Thống kê thép dầm – Toàn công trình, dự án…)
(Mô hình đơn nhất – khoảng 25000m2 sàn; mô hình đầy đủ cốt thép @LOD350-400)
(Cốt thép của toàn bộ Dự án, Công trình có thể được Check-kiểm; Thống kê – tổng hợp; Quản lý…nhanh chóng, nhất quán. Mô hình cốt thép có thể tích hợp thêm các thông tin phục vụ chế tạo tự động, tổ hợp như Rebars_BVBS)

Nếu hệ thống phần cứng, phần mềm đáp ứng được; Model “Full Rebars” có những lợi ích sau để cân nhắc (Với video minh họa, máy tính cá nhân hoàn toàn xử lý mượt ở quy mô x5 – x10 công trình trong video)

– Model “gần gũi” với thực thể công trình, các thống kê – tổng hợp là nhanh chóng, tự động…Hạn chế việc phải đánh giá các cấu kiện có thực sự giống nhau, đếm nhầm số cấu kiện, tầng điển hình…

– Về trực quan, khi review Model thì mỗi cấu kiện sẽ thể hiện “chính nó” => không cần phải rà soát, truy tìm: Thằng này giống thằng nào, chi tiết này đại diện cho những thằng nào…Giá trị khai thác Models sẽ tốt hơn!

– Trong quá trình thiết kế, thi công: việc điều chỉnh 1 vài tầng, 1 số cấu kiện là không hiếm gặp. Một hệ thống Model chi tiết đầy đủ sẽ tự động phát hiện sự khác biệt của tầng, cấu kiện => thông báo, cập nhật, phát sinh bản vẽ chi tiết…

– Việc nhầm lẫn các cấu kiện không thực sự giống nhau có cùng chi tiết điển hình, nhầm lẫn số lượng giống nhau là không hiếm gặp với cách làm chỉ Model chi tiết điển hình…Việc Model chi tiết đầy đủ giải quyết được việc này: việc đánh giá giống nhau về chi tiết, xác định số lượng được thực hiện tự động…

– Thống kê, tổng hợp chi tiết toàn bộ khi cần là nhanh chóng có được; không cần thêm các bước tính trung gian (dễ nhầm lẫn, rủi ro khi Model thay đổi) như là: 1Unit x Số lượng + …

– Các nền tảng khai thác Models BIM Chi tiết (máy cắt thép, nền tảng quản lý BIM) sẽ khó phát huy tính tự động hóa, dễ gặp “rủi ro kỹ thuật” với “Model chi tiết điển hình”, “Bản vẽ chi tiết điển hình” .Phương pháp “chi tiết điển hình” gắn liền với thiết kế 2D, bản vẽ 2D…sẽ không còn phù hợp với quy trình “BIM Models là trung tâm”, từ BIM Models xuất ra bản vẽ, báo cáo, thống kê…

– Tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hành BIM của những nước tiên tiến (như Singapore CorenetX) đều yêu cầu: Tất cả các cấu kiện kết cấu đều phải tích hợp đây đủ các thông tin về thiết kế, chi tiết cấu tạo (số lượng – bố trí cốt thép, liên kết…) => Khi triển khai Model chi tiết, cần triển khai cho tất cả cấu kiện tương tự, cùng loại (tránh “Model chi tiết điển hình”).

– Chi tiết cốt thép (3D Rebars Detail), liên kết thép (Steel Connection) thuộc phạm vi của bộ môn kết cấu; có thể xem xét vấn đề ở quy mô rộng hơn, với các bộ môn khác: Ứng dụng BIM, trọng tâm phát tiển khai thác dữ liệu mô hình thì “Mô hình chi tiết toàn bộ” hay “Mô hình chi tiết điển hình” là phù hợp?

  • Cập nhật, soát xét – bổ xung định kỳ.

Update 12/2023:
Theo các hướng dẫn thực hành từ nền tảng BIM thế hệ mới của Singapore BCA CorenetX; Dubai BIM Guide…
=> Nhấn mạnh Model mỗi cấu kiện cần đảm bảo là đại diện của riêng nó; thông tin, chi tiết cấu kiện cần được tích hợp trực tiếp vào từng cấu kiện trong BIM Models => Đó là cơ sở để các hệ thống check kiểm BIM Models vận hành.

https://www1.bca.gov.sg/regulatory-info/building-control/corenet-x

Note: “Mô hình chi tiết điển hình” là cách thức làm việc lấy bản vẽ làm trung tâm, không mô phỏng sát công trình thực tế, không phù hợp với các hệ thống check kiểm tự động…


—Happy BIMming—

(SBS)BIM: Rebars Nesting Management (Quản lý cắt – nối cốt thép)

– Model chi tiết, đầy đủ cốt thép trong giai đoạn thiết kế cung cấp thống kế tin cậy, bản vẽ chi tiết trực tiếp từ Model…
– Các thống kê, quản lý bổ xung (không có trong quy trình truyền thống) như: Quản lý, ước tính hao hụt – khả năng tận dụng cốt thép (do nối vượt chiều dài tiêu chuẩn) => tính toán phương án cắt, nối thép hạn chế hao hụt…
– More…

(SBS)BIM: Why’s LOD350-400?

– Models được phát triển có xét đến Biện pháp thi công chủ đạo, quy tắc thực hành địa phương…(Phân loại, tổ chức Parts, Cast_units…)
– Bản vẽ chi tiết là trực tiếp từ Model, hạn chế sử dụng “Typical Detail”, “2D Detail”…
– Tham khảo theo LOD_Spec (thuận lợi cho phối hợp, mở rộng…dựa trên các quy tắc, chỉ dẫn, hiểu biết chung).
=> Các thống kê chi tiết, tổng hợp tin cậy: Thống kê khối tích bê tông, thống kê cốt thép, thống kê ván khuôn…

“BIM Kết cấu” – Ứng dụng trong thiết kế…

More: https://strucbimsol.vn/chung-cu-nha-o-xa-hoi/

Overview
Review easy with Trimble Connect
Review easy with Solibri, Naviswork, Cloud(Web, Phone)
Full 3D Rebars Models @LOD350-400
(Minh họa phương án cắt thép, ước tính hao hụt…)
(Design to Construction)