1.Thời gian, địa điểm, loại công trình

  • 2013
  • Bắc Giang – Việt Nam
  • Nhà máy công nghiệp nhẹ: 5 tầng, 20.000 m2 sàn, nhiều cầu trục.

2.Phạm vi thưc hiện

  • Thẩm tra thiết kế kết cấu.
  • Áp dụng tiến trình Revit –  Robot Structural Analysis, CSI Safe trong Model, tính toán kiểm tra thiết kế.

3.Hình ảnh minh họa