#OpenBIM #CorenetX: BIM Data Representation (IFC-SG) and Modelling Good Practice (Structural).

CorenetX – Code of Practice (COP) là tài liệu mới, có độ chi tiết và tính thực hành cao (374 trang), post này #SBS đề cập đến các chỉ dẫn về Mô hình kết cấu (các dữ liệu mô hình, yêu cầu của Mô hình chi tiết) – mọi người có thể tham khảo.

– COP khuyến cáo BIM Model đơn lưu trữ với chuẩn IFC4 (IFC-SG) không lên vượt quá 800MB => Hoàn toàn có thể phát triển Model đơn nhất rất lớn, LOD cao hay các Model tích hợp nhiều bộ môn mà không vượt quá giới hạn này.

– Các thông số thiết kế về kết cấu (điều kiện biên, mác vật liệu, số lượng cốt thép, khả năng chịu tải – với 1 số loại cấu kiện…) yêu cầu phải tích hợp vào “tất cả các cấu kiện kết cấu” trong Model.

– Yêu cầu về Model: Tất cả các cấu kiện thông thường đều phải thực hiện đầy đủ “Mô hình chi tiết” tại bước cấp phép xây dựng. “Model Full Rebars” là tự nhiên, thông dụng…Một số cấu kiện đặc biệt, phức tạp (mà việc thực hiện Mô hình chi tiết còn khó tại giai đoạn hiện tại) có thể tham đính kèm “2D Detail” vào cấu kiện trong Model.

– Một số quy tắc về định hướng cấu kiện, mô hình dầm liên tục (phải tạo thành từ các đoạn: gối – gối…)

– COP bao gồm chỉ dẫn thực hành về mô hình, các tham số cần thiết cho hầu hết các thành phần của các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, MEP… (xem chi tiết trong tài liệu).

– COP dễ dàng download miễn phí tại website của Singapore BCA…

—–Happy BIMming—–

#OpenBIM #IFC4 Today: What’s “single Model” size limit?

Các lưu ý về giới hạn, phân chia các Block BIM Models

Ngày nay, phần cứng – phần mềm, các chuẩn ISO-IFC được yêu cầu rộng rãi trong trao đổi, lưu trữ #BIM Models; các “kinh nghiệm lâu năm” như “mỗi file model không lên vượt quá 200 MB, RAM thì 25xModelSize…” đã trở lên lạc hậu, và hạn hẹp trong một số phần mềm nhất định. Vậy BIM Models nên phân chia thế nào?

1. Model BIM đơn nhất, tích hợp đầy đủ các bộ môn không phải là “điều cấm” nếu việc quản lý – phối hợp; phát triển qua các giai đoạn của dự án đãm bảo thuận lợi…(điều này phụ thuộc vào nền tảng phần mềm BIM áp dụng, môi trường phối hợp của dự án cụ thể…)

2. Thông thường, “Model tổng hợp” được ghép từ 3 “Model lớn”: Kiến trúc + Kết cấu + MEP.

3. Với “BIM Kết cấu”, theo kinh nghiệm của tác giả lên ưu tiên đảm bảo “Model lớn bao gồm từ Móng tới mái” với một số lý do sau:

– Kết cấu công trình thực tế ứng xử như một chỉnh thể toàn diện Móng – Mái. Các mô hình tính kết cấu tổng thể cũng mô phỏng từ Móng – Mái.

– Việc phân chia công việc từ “Model lớn” trong nhóm dự án là các kỹ thuật nội bộ; việc tách thành “Khối đế” + “Khối tháp”… phục vụ phân tách gói thầu là công tác “xuất bản” => việc “chia tách” không lên phá vỡ tính nhất quán của “Model lớn”.

– Như kiểm nghiệm thực tế (và tham khảo khuyến cáo của CorenetX) thì “Single Model” cỡ hơn 400.000m2 sàn lưu trữ với #IFC4 vẫn “mượt mà”. Do vậy, theo tác giả ưu tiên đảm bảo mỗi Model Kết cấu thành phần là một chỉnh thể bao gồm từ “Móng đến Mái”.

#BIM #OpenBIM: Singapore #CorenetX – Code of Practice (1st Editor)…

Hàng xóm Sing mới phát hành “Hướng dẫn thực hành, áp dụng BIM” nền tảng CorenetX tháng 9-2023 với các điểm nổi bật sau.

– Tính bắt buộc của Quản lý nhà nước (BCA – Sing) với chuẩn dữ liệu mở, ISO #IFC.

– Sing đã đã có một số điểu chỉnh, bổ xung từ #IFC4 để có phiên bản #IFC-SG…

– Cung cấp các chỉ dẫn kỹ thuật, thực hành để xuất bản #IFC-SG đúng chuẩn từ các nền tảng #BIM phổ biến (#Revit#ArchiCAD#Tekla…)

– Phát triển, cung cấp một số công cụ (Addin, Web-Apps…) phục vụ quản lý, check kiểm #IFC Models…

– Cung cấp tầm nhìn, lộ trình về “3 cổng check kiểm, Model BIM tích hợp…” của quản lý nhà nước(BCA) trong tương lai.

Notes: Tài liệu là các hướng dẫn từ phía quản lý nhà nước(BCA) về quy trình, thủ tục phê duyệt – cấp phép của nền tảng CorenetX, đây có thể xem là một phần của “áp dụng BIM”. Các “áp dụng BIM khác” như tối ưu, nâng cao năng suất, tự động hóa…không đề cập trong tài liệu này.

—–Happy BIMming—–

https://www1.bca.gov.sg/regulatory-info/building-control/corenet-x

(#SBS #OpenBIM)Thiết kế kết cấu với #BIM tích hợp – Khối lượng chi tiết, trực tiếp từ #IFC Models…

Các #IFC Models được chúng tôi chia sẻ trên nền tảng #OpenCDE mạnh mẽ, linh hoạt, giúp:

– Khách hàng, đối tác review thuận lợi, dễ dàng BIM Models từ trình duyệt web, smartphone…

– Khách hàng, đối tác có thể dễ dàng tự tạo báo cáo, tổng hợp khối lượng linh hoạt theo nhu cầu của mình. Báo cáo, tổng hợp dễ dàng kết xuất sang Excel và lưu trữ cục bộ về máy khách hàng…

—–Happy BIMming—– 🤝

(SBS)LOD300 and LOD350-400…

Phân tích, so sánh, ví dụ áp dụng LOD300 và LOD350-400 — Video có thuyết minh.

BIM STANDARDS

(Sơ lược một số tiêu chuẩn BIM phổ biến – trước ISO19650…)

Development of an agreed set of industry standards is the cornerstone of through-life interoperability from the initial planning to the operation phase (Sabol, 2018; Kiviniemi and Codinhoto, 2014; Hallberg and Tarandi, 2011). The most widely-used standards in this area have been developed and maintained by the non-profit international organization buildingSMART. A number of such standards developed by buildingSMART i.e. IFC, IDM, bSDD, BCF as well as some other international and Swedish standards have been briefly introduced in this chapter as contextual information for the included papers.

5.1.1 Industry Foundation Classes (#IFC)

The first version of the IFC standard (ISO 16739) was released in 1998 by buildingSMART (then the International Alliance for Interoperability, IAI) (buildingSMART, 2016). The constituent components of IFC namely data types, entities, attributes, supertypes, subtypes, and algorithmic constraints have been derived from the EXPRESS data modelling language (ISO, 2004). IFC standard is based on the STEP standard and its exchange formats STEP physical file format (ISO, 2008). The more recent versions of IFC included further content and syntax features such as the IFCXML specification. The latest version of IFC, IFC4, also embraces infrastructural entities and other components of the built environment. IFC serves as the vendor-neutral data model for exchange of building information among software and firms. It is now widely implemented as an essential component of building information hand-over specifications around the globe and is incorporated in many national and firm-specific BIM guidelines.

5.1.2 Information Delivery Manual (#IDM)

IDM is an international standard (ISO 29481-1:2010 – Part 1) that defines a methodology for documenting processes for exchange of facility and construction information. IDMs also specify the types of information that each actor should provide so that software-based information exchange scenarios could be executed successfully and the loss of data upon the transferring and interpretation processes is minimized. IDMs need to be developed together with the required provisions for software development and are crucial to interoperability (buildingSMART, 2014a).

5.1.3 Model View Definition (#MVD)

MVD specifications define application- or actor-specific subsets of the IFC schema (buildingSMART, 2014a). Examples of the different use-cases that require allocated IDMs are different types of analyses namely environmental, energy, evacuation, safety, fire, acoustic, accessibility, constructability and indoors climate analyses as well as quantity take-off, cost calculation and scheduling. The Coordination View was the first MVD developed by buildingSMART for common exchange purposes.

5.1.4 BuildingSMART Data Dictionary (#bSDD)

bSDD, initially called the International Framework for Dictionaries (IFD) is intended for interlinking the broad variety of ontologies and vocabularies used for describing components of the built environment and their properties across different countries, sectors, lifecycle phases and corporations (buildingSMART, 2014b). bSDD and IFC rely on the Global Unique Identifiers (GUID) that are randomly created by BIM software and unanimously maintained and used by all actors during the entire lifecycle of the building components. In the recent years the need for an integrated approach to building and product information management has urged linking GUIDs to such product-specific indexing systems as Global Trade Item Number (GTIN)10.

5.1.5 BIM Collaboration Format (#BCF)

BCF is an alternative information transfer format for minor information transactions among actors often during the design phase. By dismissing the need for tedious importing and exporting of bulky BIM models, BCF enhances cross-disciplinary model coordination. BCF is an open XML file format.

The BCF file format facilitates visual tracing of issues and change requests through object-oriented

building models during the design phase and also verification and validation processes. BCF import and export functionalities have now been incorporated in the majority of the common BIM software applications (buildingSMART, 2014c).

5.1.6 Construction Operation Building information exchange(#COBie)

COBie is a widely-used MVD for facility management information handover. COBie was developed in 2007 by the U.S. Army Corps of Engineers. A COBie deliverable consists of the building information

that is crucial to facility management. COBie documentation is initially compiled during the briefing phase through capturing the information sourced from the project program, spatial and functional requirements, room data sheets and other specification documents. During the architectural design phase, tabulated information about rooms, doors, windows, lighting fixtures and HVAC equipment are added to COBie documentation. Later on, the COBie documentation is complemented with information about the installed components such as manufacturer, maintenance instructions and guarantee information (East and Carrasquillo- angual, 2012). A COBie handover could be delivered in different formats e.g. IFC, IFCXML or Excel spreadsheets. The latter is often considered to be the most convenient alternative for FM actors who are often not familiar with complicated BIM file formats. A COBie spreadsheet is composed of a number of predefined tabs namely Space, Zone, Type, Spare, Resourc, Document and Attribute. COBie is based on the U.S. classification system OmniClass(Teicholz, 2013b).

In 2011, COBie was adopted as part of the U.S. National BIM Standard (NBIMS-US). In 2014, it was also included in the British standards (BS 1192-4:2014). During the last decades, buildingSMART alliance11 has undertaken a series of experiments for testing the COBie exchange functions devised in a number of BIM software programs and developed a set of guidelines and tools for implementing COBie. COBie serves well as an index encompassing the most common types of the building information

required in FM (Aldaham et al., 2013). The specific requirements and needs of real-world projects and FM organizations compels, however, developing customized setups for transferring building

information from construction to FM (Lewis, 2013). Another issue with implementing COBie is the differences among national construction classification systems. Such differences are often also

mirrored in the regulatory requirements of different countries. Implementing COBie in a construction project in Sweden where the national BSAB classification system was used, for instance, failed to

retrieve the required information from the project’s BIM handover documentations (Parsanezhad, Tarandi, and Falk, 2016).

The contents of a COBie documentation are sourced from a large number of different actors involved in a construction project sometimes working in parallel. In case spreadsheets are used as the main information transfer format, meticulous routines need to be developed for checking out, checking in and version management of the COBie files themselves. Moreover, much of the information required according to COBie specifications are often provided in formats that could not be easily translated into the COBie structure and require huge amounts of manual work. Examples are product datasheets, Environmental Product Declarations (EPDs), guarantee documents and maintenance manuals. Artificial Intelligence (AI) technologies could help solving this issue.

5.1.7 #Uniformat, #MasterFormat, #OmniClass and #Uniclass

There is no globally accepted classification system for building components and processes. In the U.S., OmniClass Construction Specifications (OCCS) is the most widely-used classification schema.

OmniClass is developed by the OCCS Development Committee and consists of 15 interrelated tables. It draws from a number of minor domain-specific systems i.e. UniFormat (for building components),

MasterFormat (for work results) and Electronic Product Information Cooperation (EPIC) (OCCS, 2013). In the U.K., Uniclass12 is used instead.

5.1.8 #CoClass

CoClass13 is the latest Swedish construction classification system which is developed by Svensk Byggtjänst14 – a company owned by 32 Swedish construction and FM organizations. CoClass is intended as a modern replacement for such earlier systems as BSAB15 for design and construction and Aff codes16 for FM. The expected advantage of CoClass over earlier systems is its focus on digital

communication of information, embracing all disciplinary actors, the entire built environment and all lifecycle phases, relying on international standards and focus on functionality.

—–Source: The Internet —–

(BIMForum) LOD Spec update?

Các mức độ phát triển #BIM LOD100, 200, 300, 350, 400… còn phù hợp với “Thực hành #BIM” hay không? Đây là thắc mắc của không ít người; ở đây tác giả đưa ra một số phân tích dựa trên thông tin thực tế như sau:
1. ISO19650 series đưa ra khái niệm “level of information need”, tuy nhiên đây là khái niệm hết sức tổng quát. Để hiện thực LOIN cần các tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật cụ thể…Hiện tại, buildingSMART.org đã hoàn thiện tiêu chuẩn #IDS (Information Delivery Specification) và đã được tích hợp vào #CDE, các công cụ đánh giá chất lượng #BIM Models của một số đơn vị tiên phong.
2. Các nền tảng CDE đa năng như plannerly hiện hỗ trợ đồng thời, đa dạng cả BIMForum-LOD, OpenBIM-IDS…
3. National BIM Standard-United States® V4 (Tiêu chuẩn BIM Mỹ) đang cập nhật vẫn đảm bảo tính tương thích với BIMForum_LOD. Lưu ý: BIMForum nền tảng là tập hợp các nhà thầu lớn tại Mỹ.
4. Bản thân BIMForum cũng đang có kế hoạch biên soạn, cập nhật – làm mới LOD Spec theo hướng linh hoạt, tương thích rộng hơn với hệ thống tiêu chuẩn chung.
5. Các nơi ứng dụng #OpenBIM mạnh mẽ như China, Hong Kong… đã cụ thể hóa khái niệm “Level of Information Need” với #IDS và các công cụ kỹ thuật tự phát triển…
—Kết luận chủ quan—
– BIMForum LOD Spec hiện vẫn có tính thực hành, tham khảo cao…Thời gian tới có thể có những cập nhật, điều chỉnh để linh hoạt trong áp dụng, tương thích tốt với các tiêu chuẩn chung…
#OpenBIM #IDS là một hướng tiếp cận mới: Đảm bảo tính linh hoạt – tự động hóa cao, phát triển từ các tiêu chuẩn nền tảng của buildingSMART, phù hợp để hiện thực khái niệm “Level of Information Need” của ISO19650, đã có những đơn vị tiên phong triển khai vào thực tế…
—–Happy BIMming 🍻—–

#USA#BIM Standard 2023 Update….

  1. Áp dụng các Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) các nội dung kỹ thuật… (Các ISO từ buildingSMART.org)
  2. Cập nhật, nâng cấp các tiêu chuẩn địa phương (quốc gia) để phù hợp, tuơng thích với các tiêu chuẩn quốc tế; phù hợp với tiến bộ về công nghệ…
  3. Các tiêu chuẩn ISO thuộc về “vùng xám” được áp dụng, tham khảo một cách chọn lọc…
  4. Đặc sản COBie Standard lên Version 3, tích hợp #IFC4.x => Tính kỹ thuật, thực hành cao; thuận lợi cho việc chuyển tiếp #BIM từ Thiết kế, thi công sang Quản lý, vận hành…
    https://www.nationalbimstandard.org/about

Patrick MacLeamy – “Chủ tịch openBIM”…

Patrick MacLeamy – với lược đồ nổi tiếng, được trích dẫn trong các tài liệu kinh điển về #BIM, giữ chức chủ tịch buildingSMART.org trong 19 năm, mới nghỉ hưu…

Một số thành tựu nổi bật ông đạt được trong thời gian làm chủ tịch bSI:

– Cụ thể hóa khái niệm openBIM với hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật…

– Đưa tiêu chuẩn nền tảng #IFC thành chuẩn quốc tế (#ISO); được đón nhận rộng rãi cả ở khía cạnh kỹ thuật (các hãng phần mềm) lẫn khía cạnh quản lý nhà nước (đã có nhiều chính phủ yêu cầu bắt buộc chuyển giao, lưu trữ thông tin mô hình #BIM với #IFC).

– Chuyên nghiệp hóa các dịch vụ của bSI: cấp chứng chỉ cho các hãng phần mềm, chuyên gia…

– Mở rộng, hợp tác sâu sắc với các tổ chức chuẩn hóa khác (#ISO, #CEN…)

– Mở rộng mạng lưới bSI ra nhiều nước đang phát triển (Brazil, India…)

– Mở rộng phạm vi bao phủ của bSI ra ngoài phạm vi “Building” sang hạ tầng, cầu đường…

Thank you, Patrick.

https://www.buildingsmart.org/buildingsmart-international-announces-retirement-of-patrick-macleamy-and-appoints-ian-howell-as-new-chairman/

SBS: Cubicost BIM5D Review

#OpenBIM#Cubicost#BIM5D: TAS C-V quick look:

1. Hỗ trợ tốt #OpenBIM#IFC => Đọc tốt Models thiết kế (ko bao gồm Model chi tiết cốt thép).

2. Đọc được các thông tin của CAST_UNIT từ IFC Models Thiết kế như khối lượng cốt thép trong cấu kiện => không cần phải thực hiện mô hình cốt thép trong phần mềm QS để thống kê được khối lượng thép…

3. Hiệu suất xử lý IFC tốt; hiện mới hỗ trợ IFC2x3…

—Một số nhận xét ban đầu

Mô hình #BIM thiết kế chi tiết, chất lượng mô hình BIM là rất quan trọng để các quá trình tự động hóa đảm bảo trơn tru, tin cậy…🤓

—(SBS)Quảng cáo —

Strucbimsol.vn với quy trình “Thiết kế kết cấu tích hợp BIM” đảm bảo Models BIM Kết cấu chi tiết, phân loại rõ ràng, đầy đủ thông tin; lữu trữ với định dạng mở #IFC – tuân thủ “ISO BIM”, tham khảo quy chuẩn xây dựng các nước phát triển… => Đảm bảo Models BIM thiết kế được chuyển tiếp nhanh chóng, khai thác thuận lợi trong phần mềm TAS C-V… 🤝

https://www.glodon.com/en/products/tas-%26-trb-1


#BIM: #Cubicost#BIM5D TAS, TRB with “Design 3D Rebars Models” review…

1. TAS chỉ nhận diện đối tượng 3D Rebars (Models từ Revit, Tekla…) như “custom point” và thường không đúng về hình học => không lấy được khối lượng từ 3D Rebars Model của thiết kế. Một số phần mềm như Tekla Structures khối lượng cốt thép có thể tổng hợp và ghi vào như 1 thuộc tính của cấu kiện => TAS có thể đọc tốt thông số này…(như review trước)

2. TRB chưa thấy có tính năng import, đọc thông tin từ Model Rebars của thiết kế. Hiện chỉ có tính năng tạo dựng Rebars Models từ các thông tin thiết lập theo bản vẽ thiết kế 2D, Rules book của phần mềm… => Khối lượng Rebars chi tiết từ QS cần đối chứng với tổng hợp, thống kê khối lượng từ Models thiết kế, tránh những chênh lệch – khác biệt lớn…

—Đề xuất, kiến nghị —

* Nâng cấp khả năng import #IFC lên chuẩn #IFC4x – ISO16739 (Từ IFC4 mới hỗ trợ tích hợp các thông tin FM, hiện đã phổ biến trong các phần mềm thiết kế…)

* BIM Thiết kế hiện tại đã rất phát triển, và thường tích hợp trực tiếp cùng quá trình phát triển thiết kế; các mô hình chi tiết với đầy đủ cốt thép, bulong, bản mã, đường hàn…ngày càng phổ biến => Các phần mềm BIM QS nên có khả năng khai thác, xử lý chuyển tiếp các mô hình chi tiết từ thiết kế – giúp đảm bảo tính liền mạnh, đồng bộ…

* Cung cấp khả năng quản lý, nhóm cấu kiện theo CAST_UNITS, ASSEMBLIES…Cấu trúc quản lý này phổ biến trong thiết kế và cũng được quy định trong “ISO IFC”…

—–Happy BIMming—–