#BIM: Why’s #LOD400 Matters?

Một bài phân tích chuyên sâu, đa chiều về BIM LOD400 trong hoạt động xây dựng (Thiết kế kế, chế tạo, thi công, vận hành…).

Bài báo đăng trên tạp chí “Thế giới người dùng Autodesk”- AugiWorld tháng 3-2024.

Source:

https://www.augi.com/augiworld/issue/march-2024

#ISO19650 đủ để triển khai #BIM?

(Chủ đề tạo nhiều tranh luận, khiến nhiều “chuyên gia” lúng túng => #BingAI có câu trả lời ngắn gọn, súc tích, có dẫn chứng trong 10 giây)

SBS’s comment: So sánh với 1 đồ án thiết kế, ISO19650 là “một concept đủ tốt, đủ tổng quát” để nhiều bên chấp nhận, hứng thú áp dụng, triển khai tiếp theo. Nhưng để hiện thực hóa “Concept 19650” cần các phụ lục quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết…Lúc này cần tham chiếu tới các ISO, các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, như từ buildingSMART.

https://www.buildingsmart.org/

—–Happy BIMming —–

BIM’s Bonus

BIM_Lv3

BIM…BOM

  • BIM…BOM (Owner at risk)

BIM-BOM

 

BIM’s Social

  • BIM’s Social
  • BIM_in_VN_2015