Chứng chỉ #buildingSMART #OpenBIM: Entry Level…

#SBS có hơn 10 năm kinh nghiệm áp dụng quy trình, kỹ thuật #OpenBIM #IFC vào công việc thực tế tại Việt Nam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *