Chương trình đào tạo BIM kết cấu, Autodesk Revit Structures (Mã SBS_SB_xx): Cập nhật thông tin

Tóm tắt nội dung khóa học (thời lượng 30h)

Bài 1: Tổng quan về BIM, OpenBIM, LOD, IFC, COBie; Giải nghĩa,tóm tắt UK’s BIM Level 2.

Bài 2: Tổng quan Autodesk’s BIM Solution; Vai trò của Revit, Revit Structures. Giới thiệu sơ lược Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Advance Steel.

Bài 3: Mô hình tham số trong Revit; Áp dụng các tham số bổ xung trong tổ chức, sắp xếp thư mục dự án; Các tham số phục vụ lưu trữ – chuyển tiếp dữ liệu thiết kế kết cấu.

Bài 4: Sơ bộ mô hình kết cấu trong Revit (từ Mô hình Revit kiến trúc qua Link_file). Xây dựng, tinh chỉnh mô hình tính (Analytical Model). Thiết lập tải trọng, tác động, điều kiện biên…

Bài 5: Liên kết mô hình tính với phần mềm phân tích kết cấu Etabs. Tính toán, thiết kế kết cấu với Etabs. Tinh chỉnh Mô hình Revit theo thiết kế kết cấu, cập nhật các “tham số thiết kế kết cấu” vào Mô hình Revit.

Bài 6: Liên kết mô hình tính với phần mềm phân tích kết cấu Robot Structural Analysis. Tính toán, thiết kế kết cấu với Robot Structural Analysis. Review kết quả tính toán kết cấu trong Revit. Tinh chỉnh Mô hình Revit theo thiết kế kết cấu, cập nhật các “tham số thiết kế kết cấu” vào Mô hình Revit.

Bài 7, 8: Phát triển mô hình chi tiết kết cấu trong Revit – tới LOD350( Model cốt thép, liên kết kết cấu thép) dựa trên kết quả tính toán, thiết kế kết cấu và các “tham số thiết kế kết cấu”. Chuyển tiếp “Mô hình kết cấu đã tính toán với các tham số thiết kế đóng gói” sang các nền tảng OpenBIM nếu cần.

Bài 9: Trình bày, thể hiện bản vẽ kết cấu, thống kê chi tiết một số cấu kiện chính (chủ yếu minh họa công tác “Bản vẽ kết cấu trong Revit”).

Bài 10: Giới thiệu, hướng dẫn bài tập cuối khóa. Các tiêu chí đánh giá, lưu trữ dữ liệu học viên.

Đối tượng của khóa học

 • Các học viên đã có kiến thức, kinh nghiệm nhất định với Revit, Revit Structures.
 • Chủ trì, kỹ sư thiết kế kết cấu muốn áp dụng Revit Structures như là trung tâm của công tác thiết kế kết cấu theo BIM Workflow.
 • Sinh viên năm cuối, kỹ sư trẻ có kiến thức về thiết kế kết cấu. Sử dụng tốt Revit, Revit Structures.

Các phần mềm sử dụng

 • Revit, Revit Structures 2017: Sử dụng chính và xuyên xuốt khóa học.
 • CSI Etabs 2015, Autodesk Robot Structural Analysis 2017: Sử dụng minh họa cho công tác phân tích, tính toán kết cấu.
 • Autodesk Advance Steel 2017: Sử dụng minh họa cho quy trình phát triển Model kết cấu thép lên LOD350-400.

Học phí và đăng ký:

– Học phí: 5.000.000 VND/Học viên
– Đăng ký: https://goo.gl/forms/VwFUtuQJEizT5xzV2
(Khi đủ số lượng học viên tối thiểu sẽ thông báo về việc nộp học phí và lịch khai giảng)

StrucBIM&Revit Strucbimsol_Course_Sample_Model


 

Chương trình khung: Tư vấn, đào tạo BIM kết cấu cho doanh nghiệp

 • Tổng quan về BIM, OpenBIM
 • Giới thiệu một số hãng cung cấp phần mềm, giải pháp BIM phổ biến (Autodesk, Bentley, Nemetschek, Trimble…).
 • Tổng quan về LOD, COBie, IFC, UK’s BIM Level 2 Mandate 2016.
 • Giải pháp BIM của Autodesk, các phần mềm liên quan; vai trò của Revit, Revit Structures trong giải pháp BIM của Autodesk ( vai trò của Revit Structures trong tương tác với các phần mềm phân tích kết cấu, phần mềm detail).
 • Áp dụng Revit Structures trong thiết kế, triển khai thiết kế Bản vẽ thi công kết cấu công trình, tới LOD300-350( Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép).
 • Áp dụng Autodesk Advance Steel trong triển khai kết cấu thép (đạt tới LOD350-400, Shop drawing).
 • Autodesk Revit với OpenBIM.

Note: Chương trình được tùy biến, bổ xung theo đặc điểm khách hàng cụ thể, liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

email: training.strucbimsol@gmail.com

Struc BIM Collaboration

Revit_parametric_model

Update tools & refine workflow…

CIP_Steel_SpaceRoof_Structures

A Structural BIM Model – Can reach LOD400 at Design phase

( Rich data model: Concrete volumn, formwork area for Concrete works; Steel weight, paint & coating area for Steel works; Rebars weight & bending detail list; Steel assemblies & parts list…)

CIP_Full_Rebars_Model

Rebar_Model_LOD350

Steel_Struc_Model

Steel_LOD350-400_Model

CIP_Drawings

Steel_Drawings