1. Model BIM Kết cấu nhà thi đấu thể thao (LOD350-400)
  • SBS_OpenBIM: Sport Central BIM Model (LOD350-400) – Live view’s free.

https://a360.co/2CSffFW
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

  • Review on Trimble Connect:
(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)

2. Model BIM Kết cấu Biệt thự 4 tầng (LOD350-400)

IFC Model: https://drive.google.com/file/d/1DCrT5lLsvKFm2S8L7TENYUxHZ4Y9tlEI/view?usp=share_link

SBS_OpenBIM: Small House BIM Model (LOD350-400) – Live view’s free.
https://a360.co/2F8Jgnp
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

  • Review on Trimble Connect:
(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)

3. Model BIM Kết cấu nhà văn phòng (8 tầng nổi, 1 tầng hầm; @LOD350-400)

https://a360.co/3JljHh8
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

  • Review on Trimble Connect:
(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)

4. Model BIM Kết cấu nhà chung cư (12 – 19 tầng, Thiết kế cơ sở)

(Structural BIM – Master Model)

https://a360.co/3p92gaa
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

Links review 21 Block thành phần (các Block thành phần đạt LOD300 với phân loại rõ ràng, tổ chức – quản lý cấu kiện theo CAST_UNITS…)
https://a360.co/3AdpPno
https://a360.co/3Csu8Of
https://a360.co/3dVnupT
https://a360.co/3pL8U6E
https://a360.co/3AGZUFZ
https://a360.co/3ch41zj
https://a360.co/3dTM3mL
https://a360.co/3dSfh5s
https://a360.co/3pGAZw6
https://a360.co/3R4pfPM
https://a360.co/3R8u62r
https://a360.co/3KnKb1V
https://a360.co/3R35PL0
https://a360.co/3PNdax4
https://a360.co/3R4UrhD
https://a360.co/3Kets0Z
https://a360.co/3Keprtw
https://a360.co/3QMu5kV
https://a360.co/3AKQ4TP
https://a360.co/3KggKi9
https://a360.co/3KklzqL* Review on Trimble Connect:

(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)

5. Revit Precast Models (Kết cấu bê tông lắp ghép) – Thuộc chương trình tư vấn, đào tạo áp dụng “BIM Kết cấu” cho đơn vị chuyên về Bê tông lắp ghép…

https://a360.co/37JkIgt
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn


6. Mô hình BIM Kết cấu (20 tầng, 1 hầm) đầy đủ cốt thép @LOD350-400 trong thiết kế kết cấu tích hợp BIM…
Liên hệ: nmtuance@gmail.com

(Full 3D Rebars Model @LOD350-400 Review easy on Web Browser)
(Models BIM được tổ chức, phân loại, quản lý theo CAST_UNITs; Bản vẽ chi tiết là trực tiếp, đồng bộ với BIM Models)
(3D Rebars được Model với toàn bộ công trình, không áp dụng “Model điển hình”…; Số hiệu cốt thép Rebar_POS được quản lý ở mức toàn công trình => thuận lợi cho công tác quản lý, gia công hàng loạt)

(BIM Models sẵn sàng với tiêu chuẩn IFC4; IFC4.3; thuận lợi cho chuyển tiếp, tích hợp trong các hệ thống Quản trị toàn nhà (BIM FM) sau này…)

Mô hình ván khuôn toàn công trình, chi tiết tới cả lỗ mở nhỏ…=> Thống kê, tổng hợp tường minh, tin cậy.

Link: https://a360.co/3yKvt0h
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

7. Mô hình BIM Kết cấu (7 Block, 19 tầng…) giai đoạn “Pre Basic Design“:
https://a360.co/3bWY767
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

Structural BIM – Master Model(OpenBIM-IFC)

https://a360.co/3SPKp5P
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

Structural BIM – Master Model(Naviswork-NWD)