1. Model BIM Kết cấu nhà thi đấu thể thao (LOD350-400)
  • SBS_OpenBIM: Sport Central BIM Model (LOD350-400) – Live view’s free.

https://a360.co/2CSffFW
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

  • Review on Trimble Connect:
(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)

2. Model BIM Kết cấu Biệt thự 4 tầng (LOD350-400)

SBS_OpenBIM: Small House BIM Model (LOD350-400) – Live view’s free.
https://a360.co/2F8Jgnp
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

  • Review on Trimble Connect:
(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)

3. Model BIM Kết cấu nhà văn phòng (8 tầng nổi, 1 tầng hầm; @LOD350-400)

https://a360.co/37JkIgt
Pass for Autodesk BIM360 viewer: strucbimsol.vn

  • Review on Trimble Connect:
(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)

4. Model BIM Kết cấu nhà chung cư (12 – 19 tầng, Thiết kế cơ sở)
* Review on Trimble Connect:

(Gửi mail tới nmtuance@gmail.com để cấp quyền truy cập)