1.Thời gian, địa điểm, loại công trình

  • 2011 – 2012, Started focus on studying BIM from this Project.
  • 275 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
  • Chung cư cao tầng (27 tầng nổi, 3 tầng hầm, 3 Block, hơn 100.000m2 sàn…)

2. Phạm vi áp dụng BIM, BIM Workflows…

  • Model thực hiện dưới vai trò Ban QLDA của Chủ đầu tư; Model song song quá trình phát triển thiết kế của Tư vấn thiết kế.
  • Mục đích:
  • Đánh giá tính hợp lý của phương án thiết kế TVTK thực hiện.
  • Mô hình tính kết cấu để cán bộ QLDA có tính toán độc lập, kiểm tra – thẩm tra sản phẩm của TVTK.
  • Cung cấp các thống kê chính cho việc kiểm tra khối lượng dự toán, phân tách gói thầu.
  • Phục vụ các công việc của bộ phận Quản lý thiết kế của Chủ đầu tư.

3. Hình ảnh minh họa