Highrise Structural BIM Model (LOD350-400)

Precast Structural

Revit_Rebars_Model_LOD350

StrucBIM_LOD350_400(1)

StrucBIM_LOD350_400(2)

StrucBIM_LOD350_400(5)

StrucBIM_LOD350_400(3)

StrucBIM_LOD350_400(17)

StrucBIM_LOD350_400(9)

 

StrucBIM_LOD350_400(11)

StrucBIM_LOD350_400(10)

StrucBIM_LOD350_400(12)

StrucBIM_LOD350_400(13)

StrucBIM_LOD350_400(4)

StrucBIM_LOD350_400(6)

StrucBIM_LOD350_400(7)

StrucBIM_LOD350_400(8)

StrucBIM_LOD350_400(8B)

StrucBIM_LOD350_400(14)

StrucBIM_LOD350_400(15)

StrucBIM_LOD350_400(16)

StrucBIM_AutoDrws(5)_Edited

 

StrucBIM_AutoDrws(3)

StrucBIM_AutoDrws(4)

StrucBIM_AutoDrws(6)

StrucBIM_AutoDrws(1)

StrucBIM_AutoDrws(2)


StrucBIM_LOD350_400(18)_UnCut

StrucBIM_LOD350_400(19)


Dự án thực tế #SBS áp dụng #OpenBIM từ Thiết kế cơ sở tới Thiết kế Bản vẽ thi công.
https://strucbimsol.vn/chung-cu-nha-o-xa-hoi/