(SBS)BIM: Why’s LOD350-400?
– Models được phát triển có xét đến Biện pháp thi công chủ đạo, quy tắc thực hành địa phương…(Phân loại, tổ chức Parts, Cast_units…)
– Bản vẽ chi tiết là trực tiếp từ Model, hạn chế sử dụng “Typical Detail”, “2D Detail”…
– Tham khảo theo LOD_Spec (thuận lợi cho phối hợp, mở rộng…dựa trên các quy tắc, chỉ dẫn, hiểu biết chung).
=> Các thống kê chi tiết, tổng hợp tin cậy: Thống kê khối tích bê tông, thống kê cốt thép, thống kê ván khuôn…
(SBS)BIM: Rebars Nesting Management (Quản lý cắt – nối cốt thép)…
– Model chi tiết, đầy đủ cốt thép trong giai đoạn thiết kế cung cấp thống kế tin cậy, bản vẽ chi tiết trực tiếp từ Model…
– Các thống kê, quản lý bổ xung (không có trong quy trình truyền thống) như: Quản lý, ước tính hao hụt – khả năng tận dụng cốt thép (do nối vượt chiều dài tiêu chuẩn) => tính toán phương án cắt, nối thép hạn chế hao hụt…
– More…

Tổng quan

http://strucbimsol.vn/2016/04/03/bim-va-cac-ben-trong-hoat-dong-xay-dung/

Strucbimsol_Course_Sample_Model
2012_Strucbimsol_Pilot_Project
StrucBIM_LOD350_400_Overview
StrucBIM_LOD350_400(16)
StrucBIM_AutoDrws(4)
CIP_Steel_SpaceRoof_Structures
CIP_Drawings
Steel_Drawings
Strucbimsol's services-Demo-DesignReview
NMT_Demo_Revit
VMS_NamDinh

BIM for Structural luôn được chúng tôi cập nhật, tinh chỉnh…và chia sẻ qua các khóa học của Strucbimsol.vn như các khóa học mã SBS_SB_xx; SBS_RS_xx
http://strucbimsol.vn/2016/11/06/strucbimsol-2017s-courses-chuong-trinh-dao-tao-autodesk-revit-structures/