VDC (Virtual Design and Construction) là lĩnh vực “Mô hình, mô phỏng công tác thiết kế, thi công…công trình xây dựng”. VDC độc lập, không đồng nhất với BIM.

Trước khi các giải pháp phần mềm nền BIM phổ biến, tương đối hoàn thiện như hiện nay; VDC phát triển theo hướng tập trung mô phỏng, giả lập những yếu tố then chốt nhất của hoạt động xây dựng công trình, như biện pháp, tiến độ thi công, dòng tiền, hậu cần – cung ứng…Hãng cung cấp giải pháp VDC tiêu biểu giai đoạn này (2007-2008) có Vico – hiện giờ là một thương hiệu thuộc về Trimble.

Hiện nay các nền tảng BIM phát triển tương đối hoàn thiện, phổ biến rộng. Nên các giải pháp VDC được tích hợp mạnh mẽ, chặt chẽ với các nền tảng BIM. Kết hợp, tích hợp chặt chẽ với BIM, các mô phỏng – giả lập của VDC càng sát thực…Công trình như thực sự được “xây” nhiều lần trên máy tính với các kịch bản dự báo khác nhau trước khi quyết định triển khai trên thực địa.

Thách thức, khó khăn khi triển khai, áp dụng VDC. Vì là công tác mô hình – mô phỏng “thật”, nên việc đảm bảo tính thực tế các yếu tố đầu vào (địa lý, khí hậu, nhân lực, năng suất lao động, dòng tiền…) cần sự đầu tư bài bản, sâu sắc. Nếu không, kết quả từ công tác mô phỏng không có nhiều ý nghĩa.

Cũng như BIM, VDC cũng là công nghệ đang phát triển và hoàn thiện. Sự phát triển này gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ, ở đó các nội dung như BIM, VDC, VR, AR…hội tụ, tương hỗ nhau rất chặt chẽ.


Note: BIM mang tính trung tâm, nền tảng cho các nội dung VDC, VR, AR, Green and Suiable Design… phát triển, hoàn thiện ở tầm cao mới.