Tư vấn, giảng dạy BIM – Revit Structures

  • Thời gian, địa điểm: 2014; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (http://www.vcc.com.vn/).
  • Phạm vi, nội dung dịch vụ:

– Tổng quan về BIM, giới thiệu xu hướng, lộ trình áp dụng của một số nước (US, UK, Sing…)

-Giới thiệu về BIM, Open BIM, Các định dạng giao tiếp chung…

-Vai trò, tương quan của Autodesk Revit Structure trong giải pháp BIM của Autodesk.

-Các kiến thức nền tảng về Autodesk Revit Structure (Physiccal Model, Analytical Model, Tip –Tricks, “How to Model right”…)

-Hướng dẫn triển khai một công trình thực tế: Từ Model đúng về kết cấu, Liên kết tới phần mềm phân tích kết cấu, Model chi tiết rebar…tới hoàn thiện BVTC (LOD350). …& More

  • Hình ảnh minh họa: