#BIM: Kiểm tra, đánh giá, soát xét chất lượng BIM Models…

Đây là nội dung sâu rộng, liên quan đến nhiều bộ môn, nhiều bên khác nhau. Ở đây tác giả chỉ điểm qua những nội dung chính, cơ bản (theo quan điểm, nhìn nhận cá nhân).

1. BIM Models cần phản ánh đúng chủ ý thiết kế => Cần được kiểm tra, đánh giá bởi người trực tiếp thiết kế, quản lý – kiểm soát thiết kế.

2. Tùy theo mức độ phát triển của dự án, Models cần được tổ chức, phân loại theo các quy tắc nhất quán. Models phát triển đến giai đoạn phục vụ thi công, chế tạo…cần chia tách; ghép gộp thành các phần tử, cấu kiện phù hợp với thực tế thi công, chế tạo địa phương (Chia Parts, Ghép Assembly, CAST_Units…); Model cần thể hiện sự tường minh, rõ ràng => Thuận lợi cho công tác xác định khối lượng.

3. Khuyến khích áp dụng hệ thống phân loại, đánh số hiệu cấu kiện ở quy mô toàn dự án (công trình) => Đem lại sự thuận lợi, nhất quán trong khai thác quản lý (Ví dụ: 1 số hiệu cấu kiện; cốt thép có thể xuất hiện ở nhiều tầng, khu vực khác nhau; trong các cấu kiện khác nhau…)

4. Các phần mềm tạo dựng BIM Models trong mỗi lĩnh vực, bộ môn đều cung cấp các công cụ, tính năng check kiểm Models nhất định. Công tác check kiểm nội bộ cần được chú trọng trước khi phối hợp bộ môn…

5. Công tác phối hợp, check kiểm giữa các bên, các bộ môn thường được thực hiện với phần mềm thứ 3 và/ hoặc #CDE có tính năng cần thiết…Các nguyên tắc cơ bản của phối hợp, check kiểm các bên thường được nêu trong #BIM BxP.

6. Một số công cụ phục vụ công tác “BIM Models Checking” có thể kể đến: Naviswork, Solibri Model Checker, Trimble Connect…

———

Notes: Bài viết sẽ được soát xét, bổ xung, cập nhật trong tương lai. Rất chào đón các ý kiến trao đổi, thảo luận…

Có thể “Full 3D Rebars Detail” hơn 200000m2 sàn?

#BIM#Hardwares#3D_Rebars_Detail: A Better VGA will help… 🧐

(“Full 3D Rebars” of 200.000 square meter still “workable” with RTX3070)

Không thể “Full 3D Rebars Detail” quy mô lớn với RVT?

Thử nghiệm với Model chưa Rebars toàn bộ (khoảng 25.000 m2 sàn)

– RVT chưa khai thác tốt các CPU nhiều nhân; các VGA hiện đại => Việc nâng cấp phần cứng (CPU, VGA…) có thể không đem lại hiệu quả mong muốn.

– Với Model quy mô “chưa lớn” như thử nghiệm thì việc áp dụng Full 3D Rebars là không khả thi.

=> Rất cân nhắc với #3D_Rebars_Detail bằng RVT… 🤓

#BIMReview #BIMViewer là gì?

Các hãng phần mềm giải pháp #BIM thường kèm theo các công cụ rút gọn, thường có giá thấp hoặc free để review, khai thác thông tin từ BIM Models; Hiện nay các bên thứ 3 cũng tích cực phát triển các công cụ review BIM Models…Các điểm chung thường có ở các sản phẩm này là:

1. Đa số là miễn phí, hoặc có chi phí thấp – linh hoạt (so với các công cụ có thể trực tiếp tạo dựng BIM Models).

2. Các sản phẩm có trên nhiều nền tảng khác nhau: Desktop Apps, Web-Cloud, Mobile…Nhiều giải pháp đầy đủ tính năng của một #CDE hoàn chỉnh.

3. Các chức năng cơ bản thường có: Review 3D – Combine các Models BIM; Truy vấn thông tin đối tượng; Kiểm tra xung đột – va chạm; Xuất thống kê – tổng hợp…Tính năng khác nhau tùy sản phẩm cụ thể, option trả phí.

4. Định dạng Files tối thiểu hỗ trợ là chuẩn #IFC (Do IFC Standards đã được chuẩn hóa mức ISO, áp dụng rộng rãi…) và các định dạng phổ biến khác như: RVT, SKP, DWG, PDF…

5. Các sản phẩm này thường phù hợp với những đối tượng không trực tiếp tạo dựng BIM Models (không cần trang bị phần cứng, phần mềm chi phí lớn) như: Khách hàng, Cấp quản lý, Điều phối tổng thể…

6. Một số sản phẩm khá phổ biến trên thị trường có thể kể đến như: Trimble Connect, Autodesk A360, Solibri, BIMvision, usBIM.viewer+, Distellar…