1. Thời gian, địa điểm: 2014, Việt Nam
  2. Phạm vi, đặc điểm:
  • Thiết kế kế cấu (thực hiện đến thiết kế kỹ thuật)
  • Kết cấu công trình có hình dạng đặc thù ( Kết cấu Bê tông cốt thép, hình nón – nhịp thông thủy 40m).
  • Áp dụng Revit Structure cho Model kết cấu, Xây dựng mô hình tính (Analysis Model), Mô phỏng – xác định tác động của gió lên công trình với Robot Structural Analysis…