(BIMForum) LOD Spec update?

Các mức độ phát triển #BIM LOD100, 200, 300, 350, 400… còn phù hợp với “Thực hành #BIM” hay không? Đây là thắc mắc của không ít người; ở đây tác giả đưa ra một số phân tích dựa trên thông tin thực tế như sau:
1. ISO19650 series đưa ra khái niệm “level of information need”, tuy nhiên đây là khái niệm hết sức tổng quát. Để hiện thực LOIN cần các tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật cụ thể…Hiện tại, buildingSMART.org đã hoàn thiện tiêu chuẩn #IDS (Information Delivery Specification) và đã được tích hợp vào #CDE, các công cụ đánh giá chất lượng #BIM Models của một số đơn vị tiên phong.
2. Các nền tảng CDE đa năng như plannerly hiện hỗ trợ đồng thời, đa dạng cả BIMForum-LOD, OpenBIM-IDS…
3. National BIM Standard-United States® V4 (Tiêu chuẩn BIM Mỹ) đang cập nhật vẫn đảm bảo tính tương thích với BIMForum_LOD. Lưu ý: BIMForum nền tảng là tập hợp các nhà thầu lớn tại Mỹ.
4. Bản thân BIMForum cũng đang có kế hoạch biên soạn, cập nhật – làm mới LOD Spec theo hướng linh hoạt, tương thích rộng hơn với hệ thống tiêu chuẩn chung.
5. Các nơi ứng dụng #OpenBIM mạnh mẽ như China, Hong Kong… đã cụ thể hóa khái niệm “Level of Information Need” với #IDS và các công cụ kỹ thuật tự phát triển…
—Kết luận chủ quan—
– BIMForum LOD Spec hiện vẫn có tính thực hành, tham khảo cao…Thời gian tới có thể có những cập nhật, điều chỉnh để linh hoạt trong áp dụng, tương thích tốt với các tiêu chuẩn chung…
#OpenBIM #IDS là một hướng tiếp cận mới: Đảm bảo tính linh hoạt – tự động hóa cao, phát triển từ các tiêu chuẩn nền tảng của buildingSMART, phù hợp để hiện thực khái niệm “Level of Information Need” của ISO19650, đã có những đơn vị tiên phong triển khai vào thực tế…
—–Happy BIMming 🍻—–

#USA#BIM Standard 2023 Update….

  1. Áp dụng các Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) các nội dung kỹ thuật… (Các ISO từ buildingSMART.org)
  2. Cập nhật, nâng cấp các tiêu chuẩn địa phương (quốc gia) để phù hợp, tuơng thích với các tiêu chuẩn quốc tế; phù hợp với tiến bộ về công nghệ…
  3. Các tiêu chuẩn ISO thuộc về “vùng xám” được áp dụng, tham khảo một cách chọn lọc…
  4. Đặc sản COBie Standard lên Version 3, tích hợp #IFC4.x => Tính kỹ thuật, thực hành cao; thuận lợi cho việc chuyển tiếp #BIM từ Thiết kế, thi công sang Quản lý, vận hành…
    https://www.nationalbimstandard.org/about

Patrick MacLeamy – “Chủ tịch openBIM”…

Patrick MacLeamy – với lược đồ nổi tiếng, được trích dẫn trong các tài liệu kinh điển về #BIM, giữ chức chủ tịch buildingSMART.org trong 19 năm, mới nghỉ hưu…

Một số thành tựu nổi bật ông đạt được trong thời gian làm chủ tịch bSI:

– Cụ thể hóa khái niệm openBIM với hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật…

– Đưa tiêu chuẩn nền tảng #IFC thành chuẩn quốc tế (#ISO); được đón nhận rộng rãi cả ở khía cạnh kỹ thuật (các hãng phần mềm) lẫn khía cạnh quản lý nhà nước (đã có nhiều chính phủ yêu cầu bắt buộc chuyển giao, lưu trữ thông tin mô hình #BIM với #IFC).

– Chuyên nghiệp hóa các dịch vụ của bSI: cấp chứng chỉ cho các hãng phần mềm, chuyên gia…

– Mở rộng, hợp tác sâu sắc với các tổ chức chuẩn hóa khác (#ISO, #CEN…)

– Mở rộng mạng lưới bSI ra nhiều nước đang phát triển (Brazil, India…)

– Mở rộng phạm vi bao phủ của bSI ra ngoài phạm vi “Building” sang hạ tầng, cầu đường…

Thank you, Patrick.

https://www.buildingsmart.org/buildingsmart-international-announces-retirement-of-patrick-macleamy-and-appoints-ian-howell-as-new-chairman/

SBS: Cubicost BIM5D Review

#OpenBIM#Cubicost#BIM5D: TAS C-V quick look:

1. Hỗ trợ tốt #OpenBIM#IFC => Đọc tốt Models thiết kế (ko bao gồm Model chi tiết cốt thép).

2. Đọc được các thông tin của CAST_UNIT từ IFC Models Thiết kế như khối lượng cốt thép trong cấu kiện => không cần phải thực hiện mô hình cốt thép trong phần mềm QS để thống kê được khối lượng thép…

3. Hiệu suất xử lý IFC tốt; hiện mới hỗ trợ IFC2x3…

—Một số nhận xét ban đầu

Mô hình #BIM thiết kế chi tiết, chất lượng mô hình BIM là rất quan trọng để các quá trình tự động hóa đảm bảo trơn tru, tin cậy…🤓

—(SBS)Quảng cáo —

Strucbimsol.vn với quy trình “Thiết kế kết cấu tích hợp BIM” đảm bảo Models BIM Kết cấu chi tiết, phân loại rõ ràng, đầy đủ thông tin; lữu trữ với định dạng mở #IFC – tuân thủ “ISO BIM”, tham khảo quy chuẩn xây dựng các nước phát triển… => Đảm bảo Models BIM thiết kế được chuyển tiếp nhanh chóng, khai thác thuận lợi trong phần mềm TAS C-V… 🤝

https://www.glodon.com/en/products/tas-%26-trb-1


#BIM: #Cubicost#BIM5D TAS, TRB with “Design 3D Rebars Models” review…

1. TAS chỉ nhận diện đối tượng 3D Rebars (Models từ Revit, Tekla…) như “custom point” và thường không đúng về hình học => không lấy được khối lượng từ 3D Rebars Model của thiết kế. Một số phần mềm như Tekla Structures khối lượng cốt thép có thể tổng hợp và ghi vào như 1 thuộc tính của cấu kiện => TAS có thể đọc tốt thông số này…(như review trước)

2. TRB chưa thấy có tính năng import, đọc thông tin từ Model Rebars của thiết kế. Hiện chỉ có tính năng tạo dựng Rebars Models từ các thông tin thiết lập theo bản vẽ thiết kế 2D, Rules book của phần mềm… => Khối lượng Rebars chi tiết từ QS cần đối chứng với tổng hợp, thống kê khối lượng từ Models thiết kế, tránh những chênh lệch – khác biệt lớn…

—Đề xuất, kiến nghị —

* Nâng cấp khả năng import #IFC lên chuẩn #IFC4x – ISO16739 (Từ IFC4 mới hỗ trợ tích hợp các thông tin FM, hiện đã phổ biến trong các phần mềm thiết kế…)

* BIM Thiết kế hiện tại đã rất phát triển, và thường tích hợp trực tiếp cùng quá trình phát triển thiết kế; các mô hình chi tiết với đầy đủ cốt thép, bulong, bản mã, đường hàn…ngày càng phổ biến => Các phần mềm BIM QS nên có khả năng khai thác, xử lý chuyển tiếp các mô hình chi tiết từ thiết kế – giúp đảm bảo tính liền mạnh, đồng bộ…

* Cung cấp khả năng quản lý, nhóm cấu kiện theo CAST_UNITS, ASSEMBLIES…Cấu trúc quản lý này phổ biến trong thiết kế và cũng được quy định trong “ISO IFC”…

—–Happy BIMming—–

#OPENBIM #IFC become “ISO BIM”

1. #OpenBIM#IFC đã, đang được sử dụng rộng rãi; được hỗ trợ bởi hầu hết các nền tảng ứng dụng hệ AEC…

2. #IFC Standards được yêu cầu trong quy chuẩn xây dựng, mandates bởi chính phủ nhiều nước – từ những nước phát triển (UK, Japan, USA, S-Korea…) tới những nước đang phát triển (Chile, India, Brazil…). Hệ thống Quản lý nhà nước về xây dựng CORENET X tới đây của Singapore cũng: Yêu cầu các Models BIM upload nên hệ thống phải là định dạng #IFC

3. Tổ chức toàn cầu #buildingSMART xây dựng hệ thống #OpenBIM với hầu hết tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, các tiêu chuẩn nền tảng được soát xét, nâng cấp định kỳ và là tiêu chuẩn mức ISO…(ISO16739(IFC); ISO12006…)

4. ISO19650 series với trọng tâm về quy trình, phương thức quản lý thông tin với #BIM đều tham chiếu đến các khái niệm, đối tượng của hệ thống #OpenBIM như #IFC; #IDS, #IDM, #BCF

5. Dữ liệu #BIM bàn giao phục vụ Lưu trữ, Quản lý vận hành…yêu cầu phải là “Dữ liệu mở”… (ISO19650-4:2022)

———————

Một số links tham khảo:

https://www.buildingsmart.org/
https://user.buildingsmart.org/knowledge-base/openbim-workflows-explained/
https://www1.bca.gov.sg/regulatory-info/building-control/corenet-x

(SBS)Structural Design with #BIM: Ready for #Fabricate…

Thiết kế kết cấu tích hợp BIM, sẵn sàng với công tác gia công cơ giới – chế tạo tự động…

(SBS-Talks) OpenBIM IFC: Điểm tin, chia sẻ…

Links tham khảo:

https://www1.bca.gov.sg/regulatory-info/building-control/corenet-x/industry-training

#OpenBIM #IFC: Một số chia sẻ kỹ thuật

OpenBIM-IFC hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm, SBS chia sẻ một số nội dung kỹ thuật chủ yếu về IFC Standards tới những bạn quan tâm.

– IFC Standard là tiêu chuẩn cốt lõi của OpenBIM, được phát triển – cập nhật bởi buildingSMART.org. Phiên bản hiện tại là ISO16739-1:2018, các cập nhật – mở rộng của IFC4x3 sẽ “chính thức” có trong ISO16739-1:2023.

– Có sự khác biệt lớn về phạm vi, schema, cách thức “mô tả đối tượng”…giữa IFC2x3 và IFC4. Các framework, thư viện, software với sự đầu tư, ưu tiên “IFC Standards” mức “trung bình” hiện đang dừng ở IFC2x3. Hiện tại, chỉ các hãng, nền tảng có mức độ ưu tiên cao về IFC mới tương thích, hỗ trợ IFC4, IFC4x3…

– IFC2x3 hiện không phù hợp để tích hợp sâu, đầy đủ vào #BIM (thiếu các đối tượng như Zone, Space, Geo_Site…) => cần nâng cấp lên IFC4.

– IFC là chuẩn kỹ thuật chung (Open Standard), tuy nhiên tính “đúng đắn – hợp lý” của IFC Models phụ thuộc nhiều vào: Chất lượng BIM Models – những người tạo lập Models; nền tảng (phần mềm) tạo lập BIM Models; Mức độ hỗ trợ, tương thích IFC của phần mềm tạo lập BIM Models, quy trình xuất files IFC… Do đó IFC Models có thể có những thể hiện, nội dung “kỳ lạ” khi review => Vấn đề có thể ở khả năng của viewer, cũng có thể từ bản thân “chất lượng IFC Models”…Cần dùng thêm vài IFC Viewer khác nhau để đối chứng.

– Một số link phục vụ tra cứu thêm về kỹ thuật IFC

https://standards.buildingsmart.org/…/IFC2x3/TC1/HTML/
https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/

—–Happy OpenBIM 🤝—–

#ISO19650 đủ để triển khai #BIM?

(Chủ đề tạo nhiều tranh luận, khiến nhiều “chuyên gia” lúng túng => #BingAI có câu trả lời ngắn gọn, súc tích, có dẫn chứng trong 10 giây)

SBS’s comment: So sánh với 1 đồ án thiết kế, ISO19650 là “một concept đủ tốt, đủ tổng quát” để nhiều bên chấp nhận, hứng thú áp dụng, triển khai tiếp theo. Nhưng để hiện thực hóa “Concept 19650” cần các phụ lục quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết…Lúc này cần tham chiếu tới các ISO, các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, như từ buildingSMART.

https://www.buildingsmart.org/

—–Happy BIMming —–

#OpenBIM #IFC: Time to go #IFC4…

– IFC4x3 là sự phát triển tiếp theo từ IFC2x3, bao quát từ nhà cửa tới hạ tầng, cầu đường, bến cảng, sân bay…

– IFC4x3 có đầy đủ các đối tượng phục vụ quản lý vận hành (BIM-FM), phối hợp không gian lớn như Zone, Space, Site, Geo_location… COBie được tích hợp đầy đủ trong IFC4 trở lên.

– IFC4 trở lên thay đổi cách thức mô tả, xử lý đối tượng hình học (hầu hết các đối tượng đều có mô tả toán học; không còn sử dụng mesh…) => Hiệu quả hình ảnh tốt hơn, dung lượng file giảm còn khoảng 20-25% so với IFC2x3.

– IFC4x3 Standards sắp sửa trở thành ISO…

https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/

– Video minh họa: 10 Models của công trình 20 tầng (tổng khoảng 250000 m2 sàn) với đầy đủ cốt thép 3D có thể “playable” trên 1 smartphone tầm trung…👍

—–Happy OpenBIM—–