1.#OpenBIM #IFC…


2. IFC File Format…


3. Structural BIM Workflow based on Autodesk Products…


4. Nhà thi đấu thể thao – Thiết kế kết cấu với BIM tích hợp (LOD350-400)


5. Dự án nhà ở chung cư: Thiết kế với BIM tích hợp từ giai đoạn Concept…

6. BricsCAD-BIM Test…

7. BIM Modeling Services…


8. BIM with AR Onsite…

Thử nghiệm #AR với Model @LOD350-400…
Mô hình 3D Cốt thép @LOD350-400 với #AR…

9. #Structural #BIM: LOD300; LOD350-400

Một số minh họa, diễn giải, so sánh giữa LOD300 với LOD350-400…

10. Full Rebars @LOD350-400 in 100X, 15X, 10X, 5X Test…
(Mô hình BIM chi tiết, đầy đủ cốt thép @LOD350-400 – tương đương Thiết kế BVTC theo thông lê thực hành Việt Nam…)

– 5X Models (khoảng 120k m2 sàn…) khả thi với Model đơn nhất trong phát triển thiết kế tới Mô hình chi tiết, chưa cần phải tách thành các Block thành phần.
– 5X Models có thể review thuận lợi trên trình duyệt (qua IFC files)
– Xung nhịp CPU, Năng lực GPU (bao gồm cả dung lượng VRAM), SSD tốt là yếu tố cần ưu tiên với các Model quy mô lớn…
*Notes: 2023 Softwares update => 10X; 15X Models can do well!
“Chỉ giới hạn bởi phần cứng của bạn!”
Modern Computer & “Right BIM Platforms” can work with “400.000 sqm Model @LOD350-400″…
(Mô hình bê tông cốt thép @LOD350-400 – tương đương thiết kế BVTC theo quy tắc thực hành Việt Nam)
(15X Highrise Buildings works as “Single Model” – Full Rebars LOD350-400)
(100X Mid Size Office Buildings works as “Single Model” – Full Rebars LOD350-400)

11. OpenBIM IFC với Omniverse…

#Omniverse ON…

12. OpenBIM IFC Formworks Model…

Mô hình #BIM ván khuôn xét đến giao – cắt cấu kiện…,dùng cho công tác khối lượng; Mô hình có thể phát triển chi tiết hơn với biện pháp thi công cụ thể…