1.#OpenBIM #IFC…


2. IFC File Format…


3. Structural BIM Workflow based on Autodesk Products…


4. Nhà thi đấu thể thao – Thiết kế kết cấu với BIM tích hợp (LOD350-400)


5. Dự án nhà ở chung cư: Thiết kế với BIM tích hợp từ giai đoạn Concept…

6. BricsCAD-BIM Test…

7. BIM Modeling Services…