#ISO19650 đủ để triển khai #BIM?

(Chủ đề tạo nhiều tranh luận, khiến nhiều “chuyên gia” lúng túng => #BingAI có câu trả lời ngắn gọn, súc tích, có dẫn chứng trong 10 giây)

SBS’s comment: So sánh với 1 đồ án thiết kế, ISO19650 là “một concept đủ tốt, đủ tổng quát” để nhiều bên chấp nhận, hứng thú áp dụng, triển khai tiếp theo. Nhưng để hiện thực hóa “Concept 19650” cần các phụ lục quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết…Lúc này cần tham chiếu tới các ISO, các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, như từ buildingSMART.

https://www.buildingsmart.org/

—–Happy BIMming —–

#OpenBIM #IFC: Time to go #IFC4…

– IFC4x3 là sự phát triển tiếp theo từ IFC2x3, bao quát từ nhà cửa tới hạ tầng, cầu đường, bến cảng, sân bay…

– IFC4x3 có đầy đủ các đối tượng phục vụ quản lý vận hành (BIM-FM), phối hợp không gian lớn như Zone, Space, Site, Geo_location… COBie được tích hợp đầy đủ trong IFC4 trở lên.

– IFC4 trở lên thay đổi cách thức mô tả, xử lý đối tượng hình học (hầu hết các đối tượng đều có mô tả toán học; không còn sử dụng mesh…) => Hiệu quả hình ảnh tốt hơn, dung lượng file giảm còn khoảng 20-25% so với IFC2x3.

– IFC4x3 Standards sắp sửa trở thành ISO…

https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/

– Video minh họa: 10 Models của công trình 20 tầng (tổng khoảng 250000 m2 sàn) với đầy đủ cốt thép 3D có thể “playable” trên 1 smartphone tầm trung…👍

—–Happy OpenBIM—–

OpenBIM: Các tiêu chuẩn nền tảng

#IFC: Là sự chuẩn hóa, mô tả kỹ thuật số các đối tượng trong hoạt động xây dựng (IFC4x3 đã bao phủ từ nhà cửa, cầu đường, bến cảng, sân bay…). IFC là tiêu chuẩn mở, độc lập về phần cứng, phần mềm…đã, đang được chấp nhận rộng rải bởi tất cả các bên.

#IDS: IFC đầy đủ bao phủ hầu hết các đối tượng của công trình xây dựng, trong dự án cụ thể, công tác cụ thể chỉ cần trao đổi thông tin với các tập hợp con của IFC đầy đủ (trước đây hay dùng khái niệm MVD). Các nội dung kỹ thuật của trao đổi thông tin qua những tập hợp con như thế, với mỗi hoạt động cụ thể được tiêu chuẩn hóa trong IDS. Một ý quan trọng: IDS cần “đọc” được một cách tự động bởi Computer!

#BCF: Tiêu chuẩn mở dùng trong quá trình phối hợp #BIM giữa các bên, các cá nhân; BCF được tích hợp trong hầu hết các công cụ, nền tảng BIM phổ biến…

#IDM: “Phương pháp và định dạng” trao đổi thông tin giữa các bên; tiêu chuẩn này được cập nhật – bổ xung thường xuyên; đi cùng sự phát triển của thực tế thị trường (luật lệ, sự phát triển của phần mềm…)

#Các tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật dễ dàng tìm thấy trong thư viện như: ISO-IFC, tích hợp COBie trong IFC4…

Source: https://technical.buildingsmart.org/standards/

#SBS: 12 Years BIMming…

(Điểm lại 12 năm học tập, nghiên cứu, áp dụng BIM vào công tác Thiết kế kết cấu công trình)

Just #BIM, no Question: Áp dụng BIM với mọi quy mô, hình thức…

– Mô hình BIM chi tiết @LOD350-400; bản vẽ, thống kê…trực tiếp, đồng bộ từ Mô hình BIM.- Phối hợp, trao đổi thuận lợi với các bên thông qua định dạng mở #OpenBIM #IFC…- Thông tin về thiết kế truy cập thuận lợi, trực quan mọi lúc, mọi nơi…chỉ với smartphone.—–Happy BIMming—–