1. Dự án Văn phòng, Căn hộ…
    * Quy mô: 7 tẩng nổi, 1 tầng hầm.
    * Thời gian: 2019 – 2020
    * Địa điểm: Ba Đình, Hà Nội – Việt Nam.
    * Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu tích hợp BIM…
    * Hình ảnh minh họa:
Structural BIM Model @LOD350-400
Detail Model Checking…
Detail Model Checking…
Total Rebars List…
Draws from BIM Model
Constructions…
Constructions…