View Page

https://www.buildingsmart.org/about/openbim/openbim-definition/


What openBIM does for you

OPEN BIM in Action


  1. Open BIM: A Large, Transparency, Natual World…
  2. IFC (Industry Foundation Classes): The language of BIM World (Both Open BIM and Close One)…

Update 2020:
Các bên tham gia dự án BIM cần trao đổi, phối hợp, lưu trữ… “BIM Model” bởi một chuẩn mở (cốt lõi của OpenBIM) là một yêu cầu trong ISO BIM 19650.

SBS’s Open BIM here: https://strucbimsol.vn/2020/07/06/sbss-open-bim/


Update 3-2018:
Trong các công bố, thông báo chính thức gần đây của Autodesk thì hãng “ủng hộ tích cực các chuẩn, nền tảng mở” như Open BIM, IFC… Những hạn chế về IFC của Autodesk phần nhiều do đó là nội dung mới được đầu tư gần đây. Open BIM không hẳn thuần túy yếu tố phần mềm, mà là khả năng giao tiếp đa nền tảng, chéo nền tảng đến từ giải pháp kỹ thuật, tâm thế – thái độ của người dùng (ví dụ có thể phối hợp giữa các giải pháp của Trimble, Autodesk, Bentley… trong cùng một dự án). Các hãng tư vấn kiến trúc, kỹ thuật lớn đều dùng đồng thời giải pháp của nhiều hãng, khi cần là có thể phối hợp thuận lợi với nhau… Giải pháp của mỗi hãng đều có ưu, nhược điểm, thói quen người dùng riêng; lên thiết lập nền tảng để người dùng có thể khai thác tối đa các ưu điểm của BIM_tools trong cùng một dự án là một trong các mục đích của Open BIM.

Các phát biểu, quan điểm, chiến lược từ chính các hãng về Open BIM
1. Graphisoft – ArchiCAD:
https://www.graphisoft.com/archicad/open_bim/
2. Nemetschek – AllPlan:
https://www.nemetschek.com/en/trends/bim/
3. Trimble – Tekla:
https://www.tekla.com/about/collaboration
4. Autodesk – Rất mạnh mẽ, tích cực 😎
https://www.autodesk.com/campaigns/interoperability
Ai quan tâm kỹ hơn, tìm hiểu thêm từ các link trên để có câu trả lời cho bản thân(có thể tìm thấy cả chỉ dẫn kỹ thuật, white_paper từ các hãng…)