GIỚI THIỆU CHUNG

  • Strucbimsol (Structural BIM Solutions): Áp dụng, triển khai, cải tiến công tác thiết kế kết cấu công trình, quản lý dự án xây dựng…đồng hành cùng sự phổ biến, phát triển mạnh mẽ của BIM( Building Information Modeling) trong công nghiệp xây dựng.
  • Strucbimsol: Những năm gần đây, “Thiết kế kết cấu với BIM tích hợp” là quy trình chủ đạo của chúng tôi, bất kể quy mô công trình…Hồ sơ thiết kế (bản vẽ, thống kê) luôn trực tiếp, đồng bộ với BIM Models.
  • Strucbimsol: Có kinh nghiệm thực tế về công tác tư vấn thiết kế, thiết kế chế tạo, quản lý dự án, tư vấn áp dụng – giảng dạy về BIM kết cấu tại Việt Nam (Công tác tư vấn, giảng dạy về ứng dụng BIM Kết cấu thực hiện từ những năm 2014).
  • Strucbimsol: Có thời gian dài, liên tục xem xét, đánh giá, thực nghiệm các hướng áp dụng giải pháp BIM cho công tác thiết kế kết cấu, thi công xây dựng. (Bắt đầu tìm hiểu về giải pháp Tekla Structures từ 2007; Autodesk Revit từ 2008, Graitec Advance Steel từ 2010, Rhino Grasshopper từ 2018…).
  • Strucbimsol: Với sự tích lũy lâu năm về kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi sẵn sàng với thách thức phát triển Mô hình BIM kết cấu từ Ý tưởng kiến trúc sơ khai đến Mô hình BIM chi tiết – phục vụ thi công, chế tạo, lắp dựng (Sẵn sàng với các các giải pháp phát triển Model BIM kết cấu tới LOD400 và “hơn”).
  • Strucbimsol: Có kinh nghiệm, tích lũy thực tế về phối hợp bộ môn, phối hợp các bên với OpenBIM, Open Standards trong công tác Thiết kế công trình xây dựng.
  • Strucbimsol: Chia sẻ tầm nhìn, nhận định về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của OpenBIM, ISO-BIM từ các tiêu chuẩn quốc tế (ISO16739-1, ISO19650-1,2,3,4,5…)

Strucbimsol’s portfolio V2024 (Hồ sơ năng lực)
https://drive.google.com/file/d/1KOUm8E8ig8QMiQCK45uAIul9oFVhU4e8/view?usp=sharing