Tư vấn, đào tạo, xây dựng nội dung áp dụng BIM cho Bộ môn Kết cấu – Công ty Tư vấn, thiết kế Xuân Mai (https://xmt.vn)

  • Thời gian, địa điểm : 2015 – 2016; Hà Nội – Việt Nam
  • Phạm vi dịch vụ:

– Phân tích, đánh giá đặc thù công tác thiết kế kết cấu của doanh nghiệp: Kết cấu bê tông cốt thép;

Kết cấu bê tông tại chỗ, kết cấu bán tiền chế. Tiêu chuẩn, đặc điểm Panel mang tính đặc thù (tương đối chuyên biệt).

– Tư vấn lộ trình đào tạo, xây dựng nội dung, thực hành áp dụng BIM cho công tác thiết kế kế cấu theo tiêu chuẩn đặc thù của doanh nghiệp.

– Xây dựng thư viện nội dung (thư viện Panel, Dầm tiền chế theo “Mô hình tham số linh hoạt”…), triển khai “Pilot Project” theo đặc thù doanh nghiệp.

– Giảng dạy, đào tạo áp dụng BIM (giải pháp chủ yếu dựa trên Revit Structures) cho bộ môn kết cấu.

– Hướng dẫn thực hành.

  • Hình ảnh minh họa: