(SBS)Tóm lược – rút gọn NBIMS-US™ V4

Như đã biết “BIM Mỹ V4” mới được “xuất bản” dạng “soft launch”- nhiều nội dung đang tiếp tục được hoàn thiện, bổ xung…

Post này gạch đầu dòng một số nội dung chính của V4 theo chủ quan của tác giả:

– NBIMS V4 được xây dựng trên cơ sở xem xét, tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến về BIM (Từ ISO, buildingSMART) và các Tài liệu, chỉ dẫn thực hành “bản địa”(AIA, BIMForum LOD Spec…).

– NBIMS V4 tích hợp sâu “đặc sản Mỹ” là #COBie V3 với Chuẩn trao đổi, lưu trữ dữ liệu #BIM phổ quát toàn cầu #buildingSMART ISO #IFC.

– NBIMS V4 có tham khảo ISO19650 nhưng đã được “Mỹ hóa”…(xem hình minh họa).

– NBIMS V4 hiện chia làm 4 modules: Project BIM Requirements (PBR); Project BIM Execution Plan (BEP); BIM Use Definition (BUD); Construction to Operations Building information exchange (COBie)

(Tiếp tục bổ xung, cập nhật)

…..

https://www.nibs.org/nbims

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *