#OpenBIM #IFC: Một số chia sẻ kỹ thuật

OpenBIM-IFC hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm, SBS chia sẻ một số nội dung kỹ thuật chủ yếu về IFC Standards tới những bạn quan tâm.

– IFC Standard là tiêu chuẩn cốt lõi của OpenBIM, được phát triển – cập nhật bởi buildingSMART.org. Phiên bản hiện tại là ISO16739-1:2018, các cập nhật – mở rộng của IFC4x3 sẽ “chính thức” có trong ISO16739-1:2023.

– Có sự khác biệt lớn về phạm vi, schema, cách thức “mô tả đối tượng”…giữa IFC2x3 và IFC4. Các framework, thư viện, software với sự đầu tư, ưu tiên “IFC Standards” mức “trung bình” hiện đang dừng ở IFC2x3. Hiện tại, chỉ các hãng, nền tảng có mức độ ưu tiên cao về IFC mới tương thích, hỗ trợ IFC4, IFC4x3…

– IFC2x3 hiện không phù hợp để tích hợp sâu, đầy đủ vào #BIM (thiếu các đối tượng như Zone, Space, Geo_Site…) => cần nâng cấp lên IFC4.

– IFC là chuẩn kỹ thuật chung (Open Standard), tuy nhiên tính “đúng đắn – hợp lý” của IFC Models phụ thuộc nhiều vào: Chất lượng BIM Models – những người tạo lập Models; nền tảng (phần mềm) tạo lập BIM Models; Mức độ hỗ trợ, tương thích IFC của phần mềm tạo lập BIM Models, quy trình xuất files IFC… Do đó IFC Models có thể có những thể hiện, nội dung “kỳ lạ” khi review => Vấn đề có thể ở khả năng của viewer, cũng có thể từ bản thân “chất lượng IFC Models”…Cần dùng thêm vài IFC Viewer khác nhau để đối chứng.

– Một số link phục vụ tra cứu thêm về kỹ thuật IFC

https://standards.buildingsmart.org/…/IFC2x3/TC1/HTML/
https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/

—–Happy OpenBIM 🤝—–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *