Just #BIM, no Question: Áp dụng BIM với mọi quy mô, hình thức…

– Mô hình BIM chi tiết @LOD350-400; bản vẽ, thống kê…trực tiếp, đồng bộ từ Mô hình BIM.- Phối hợp, trao đổi thuận lợi với các bên thông qua định dạng mở #OpenBIM #IFC…- Thông tin về thiết kế truy cập thuận lợi, trực quan mọi lúc, mọi nơi…chỉ với smartphone.—–Happy BIMming—–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *