Patrick MacLeamy – “Chủ tịch openBIM”…

Patrick MacLeamy – với lược đồ nổi tiếng, được trích dẫn trong các tài liệu kinh điển về #BIM, giữ chức chủ tịch buildingSMART.org trong 19 năm, mới nghỉ hưu…

Một số thành tựu nổi bật ông đạt được trong thời gian làm chủ tịch bSI:

– Cụ thể hóa khái niệm openBIM với hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật…

– Đưa tiêu chuẩn nền tảng #IFC thành chuẩn quốc tế (#ISO); được đón nhận rộng rãi cả ở khía cạnh kỹ thuật (các hãng phần mềm) lẫn khía cạnh quản lý nhà nước (đã có nhiều chính phủ yêu cầu bắt buộc chuyển giao, lưu trữ thông tin mô hình #BIM với #IFC).

– Chuyên nghiệp hóa các dịch vụ của bSI: cấp chứng chỉ cho các hãng phần mềm, chuyên gia…

– Mở rộng, hợp tác sâu sắc với các tổ chức chuẩn hóa khác (#ISO, #CEN…)

– Mở rộng mạng lưới bSI ra nhiều nước đang phát triển (Brazil, India…)

– Mở rộng phạm vi bao phủ của bSI ra ngoài phạm vi “Building” sang hạ tầng, cầu đường…

Thank you, Patrick.

https://www.buildingsmart.org/buildingsmart-international-announces-retirement-of-patrick-macleamy-and-appoints-ian-howell-as-new-chairman/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *