#OpenBIM #IFC: Time to go #IFC4…

– IFC4x3 là sự phát triển tiếp theo từ IFC2x3, bao quát từ nhà cửa tới hạ tầng, cầu đường, bến cảng, sân bay…

– IFC4x3 có đầy đủ các đối tượng phục vụ quản lý vận hành (BIM-FM), phối hợp không gian lớn như Zone, Space, Site, Geo_location… COBie được tích hợp đầy đủ trong IFC4 trở lên.

– IFC4 trở lên thay đổi cách thức mô tả, xử lý đối tượng hình học (hầu hết các đối tượng đều có mô tả toán học; không còn sử dụng mesh…) => Hiệu quả hình ảnh tốt hơn, dung lượng file giảm còn khoảng 20-25% so với IFC2x3.

– IFC4x3 Standards sắp sửa trở thành ISO…

https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/

– Video minh họa: 10 Models của công trình 20 tầng (tổng khoảng 250000 m2 sàn) với đầy đủ cốt thép 3D có thể “playable” trên 1 smartphone tầm trung…👍

—–Happy OpenBIM—–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *