Việt Nam: BIM fee

Một số văn bản nhà nước về xác định kinh phí cho BIM (Mô hình thông tin công trình xây dựng)
– Trang 2, 3 – mask vàng
http://www.mediafire.com/download/ldt2jeqhvu23t2q/BXD_06-2016-TT-BXD_10032016.signed%28BIM_Masked%29.pdf

 

 

BIM và các bên trong hoạt động xây dựng

Các bên trong hoạt động thiết kế xây dựng (Kiến trúc, Kết cấu, MEP…) có đặc trưng về chuyên môn, giải quyết các vấn đề – nội dụng khác nhau để hoàn thiện thiết kế công trình. Có sự phối hợp qua lại giữa các bên để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cơ bản mỗi bộ môn có sự độc lập và các cơ hội – thách thức khác nhau với mỗi dự án ( không có sự khác biệt lớn về chuyên môn, nhiệm vụ thì không cần phân biệt là “các bên”). BIM với nền tảng là sự phát triển của công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin) đem lại cơ hội để “các bên” hiểu, phối hợp với nhau tốt hơn vì mục tiêu chung là “một thiết kế tốt – hiệu quả”. Tuy nhiên các thách thức, cơ hội (cả truyền thống và thách thức sẽ xuất hiện sau này)  ứng với đặc thù các bên vẫn còn đó thậm trí còn lớn hơn (công trình ngày càng phức tạp, yêu cầu của khách hàng về hiệu năng – hiệu quả ngày càng cao; sự chuyển đổi lên BIM của các bên cũng có thuận lợi, khó khăn khác nhau – ở đó, các nhận định từ “bên ngoài” thường rất chủ quan). Do đó ngoài việc đạt được sự giao tiếp chung về “BIM” giữa các bên, thì nhiệm vụ – thách thức – cơ hội của các bên là “khác nhau”. Rộng hơn nữa là “nhiều bên” khác nhau của hoạt động xây dựng (nhà thầu, chủ đầu tư, nhà sản xuất…) – thậm trí không chỉ giới hạn trong phạm vi “Building”; họ đều có cơ hội, giá trị lợi ích khác nhau với BIM. Vậy lên cần đạt được cái tối thiểu là những gì chung của các bên về BIM (để thuận cho sự phối hợp), còn lại cần ưu tiên áp dụng BIM để làm tốt nhất lĩnh vực của mình.
…(còn nữa)

Strucbimsol: Model to “Shop drawing ready level” (LOD 400)

  • Với Model BIM được phát triển tới LOD 400, nhà thầu thi công- lắp dựng, các ban quản lý dự án của Chủ đầu tư…có được công cụ, mô hình số hóa (dễ dàng kết xuất ra các định dạng XLS, XML, HTML…) để kiểm soát những gì sẽ được thi công, lắp dựng (chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ cập nhật, điều chỉnh Model theo thực tế thi công để có As build Model “LOD450” => “Jump into BIM FM” – trên cơ sở khách hàng đã sử dụng dịch vụ Model tới LOD400 của chúng tôi).
  • Model đã phát triển ở LOD400 sẽ được phân loại, cấu trúc phục vụ công tác thi công xây lắp của nhà thầu – Constructible Model (Mô hình xây dựng khả dĩ: phân khu, phân khối đổ bê tông, trình tự thi công lắp dựng…trên cơ sở hợp tác chặt chẽ và sâu sát với nhà thầu thi công cụ thể).
  • Dữ liệu về cốt thép tới khách hàng bao gồm các bản vẽ Shopdrawing như truyền thống, dữ liệu mô hình BIM chuẩn giao tiếp chung IFC…sẵn sàng cho các máy cắt – uốn thép tự động ( Steel Rebar Bending Machine).

Basement_RebarOnly

CIP_Base_LOD400

(Hình dạng, số lượng, khối lượng…được quản lý linh hoạt, thống kê chi tiết – ở mức Shop drawing)

Coupler_Connections

( Phương án, tiêu chuẩn triển khai Shop drawing được thống nhất, tối ưu với nhà thầu thi công xây dựng cụ thể, dự án cụ thể)

BIM’s Bonus

BIM_Lv3

BIM…BOM

  • BIM…BOM (Owner at risk)

BIM-BOM

 

BIM’s Social

  • BIM’s Social
  • BIM_in_VN_2015

 

OpenBIM: IFC Format

IFC2x3 is enough good for Structural…

IFC Format

Strucbimsol’s Workflow and Collaboration

My point of view…

Struc BIM Collaboration