#OpenBIM: #Speckle – Tech highlight 2023

Các phương pháp trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm AEC phổ biến.

1. Giữa các phền mềm trong cùng hệ sinh thái, cùng hãng: Cùng lưu trữ, khai thác định dạng, cấu trúc dữ liệu chung…=>Các bên cần dùng cùng hệ sinh thái.

2. Thông qua các Addin khai thác OpenAPI để kết nối 2 hay nhiều phần mềm AEC khác nhau (có thể khác hãng, hệ sinh thái). => Phụ thuộc Addin của các hãng, bên thứ 3…

3. Thông qua chuẩn công nghiệp chung #ISO#IFC. Cách này không phải nhanh nhất, dễ nhất nhưng được “bảo hiểm an toàn” từ tổ chức toàn cầu buildingSMART.org, “con đường tiêu chuẩn” – ISO_WAY… => Được yêu cầu trong quy chuẩn #BIM nhiều nước.

4. Từ lâu, mong muốn về một hệ thống, phương thức trao đổi dữ liệu nhanh chóng, thuận lợi giữa các phần mềm AEC luôn thôi thúc cộng đồng kỹ thuật – công nghệ…Dựa trên triết lý “Industry Foundation Classes” – #IFC cộng đồng #AEC & #IT đang phát triển các nền tảng giao tiếp chung giữa các phần mềm AEC phổ biến, trong đó #Speckle là cái tên nổi bật trong năm 2023 (Nền tảng này đã được phát triển từ vài năm trước) => Đây là công cụ trung gian hữu ích giúp phối hợp, chia sẻ giữa các phần mềm AEC với nhau. Lưu ý, đây là dự án cộng đồng – mã nguồn mở nên có thể có những rủi ro về tính bảo mật thông tin, ổn định lâu dài…

https://speckle.systems/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *