#BIM #OpenBIM: Singapore #CorenetX – Code of Practice (1st Editor)…

Hàng xóm Sing mới phát hành “Hướng dẫn thực hành, áp dụng BIM” nền tảng CorenetX tháng 9-2023 với các điểm nổi bật sau.

– Tính bắt buộc của Quản lý nhà nước (BCA – Sing) với chuẩn dữ liệu mở, ISO #IFC.

– Sing đã đã có một số điểu chỉnh, bổ xung từ #IFC4 để có phiên bản #IFC-SG…

– Cung cấp các chỉ dẫn kỹ thuật, thực hành để xuất bản #IFC-SG đúng chuẩn từ các nền tảng #BIM phổ biến (#Revit#ArchiCAD#Tekla…)

– Phát triển, cung cấp một số công cụ (Addin, Web-Apps…) phục vụ quản lý, check kiểm #IFC Models…

– Cung cấp tầm nhìn, lộ trình về “3 cổng check kiểm, Model BIM tích hợp…” của quản lý nhà nước(BCA) trong tương lai.

Notes: Tài liệu là các hướng dẫn từ phía quản lý nhà nước(BCA) về quy trình, thủ tục phê duyệt – cấp phép của nền tảng CorenetX, đây có thể xem là một phần của “áp dụng BIM”. Các “áp dụng BIM khác” như tối ưu, nâng cao năng suất, tự động hóa…không đề cập trong tài liệu này.

—–Happy BIMming—–

https://www1.bca.gov.sg/regulatory-info/building-control/corenet-x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *