(#SBS #OpenBIM)Thiết kế kết cấu với #BIM tích hợp – Khối lượng chi tiết, trực tiếp từ #IFC Models…

Các #IFC Models được chúng tôi chia sẻ trên nền tảng #OpenCDE mạnh mẽ, linh hoạt, giúp:

– Khách hàng, đối tác review thuận lợi, dễ dàng BIM Models từ trình duyệt web, smartphone…

– Khách hàng, đối tác có thể dễ dàng tự tạo báo cáo, tổng hợp khối lượng linh hoạt theo nhu cầu của mình. Báo cáo, tổng hợp dễ dàng kết xuất sang Excel và lưu trữ cục bộ về máy khách hàng…

—–Happy BIMming—– 🤝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *