(2010-2012) Strucbimsol Study

Nghiên cứu, áp dụng BIM (Structural focus) với vai trò quản lý thiết kế, kỹ thuật của Chủ đầu tư.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *