Chương trình đào tạo Autodesk Revit Structures(SBS_RS_xx): Now Free

Tóm tắt bài giảng “Revit Structures” trước đây, rất tiếc trước kia không ghi video lên nội dung không được đầy đủ và một số thông tin, nhận xét có thể không còn phù hợp với các cập nhật hiện tại (tài liệu biên soạn năm 2016). Hy vọng tài liệu vẫn có ích nào đó!
—Happy BIMming—
https://drive.google.com/file/d/161kqB618dvK6ClXdu88lxwLb27ue11Wz/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *