SBS’s Open BIM

 • Open BIM với mục đích cốt lõi “Xây dựng một ngôn ngữ chung giữa các nền tảng phần mềm (BIM), phối hợp giữa các phần mềm BIM khác nhau trở lên thuận lợi – hiệu quả”. Ngôn ngữ chung của Open BIM hiện tại là IFC (ISO – IFC) và một số định dạng dẫn xuất. IFC files format là định dạng dữ liệu có cấu trúc (dễ dàng đọc, xử lý bởi máy tính) và “mở” – thể hiện dưới dạng “TEXT”, “có thể đọc được bởi con người”. Cấu trúc dữ liệu IFC, các đặc tả kỹ thuật về IFC đều được công khai, tiếp cận – sử dụng miễn phí (phát hành, lưu trữ bởi https://www.buildingsmart.org/). Dữ liệu mô hình (BIM Model) lưu trữ bởi định dạng IFC đảm bảo tính ổn định, bền vững…theo thời gian; có thể truy vấn, trích xuất dữ liệu mà không phụ thuộc vào các phần mềm tạo lập ban đầu.
 • Các hãng phần mềm AEC (Autodesk, Bentley, Nemetschek, Trimble…) đều thống nhất về các giá trị cốt lõi của Open BIM. Tùy theo lịch sử mỗi hãng, chiến lược kinh doanh…mà việc thực thi, hỗ trợ, tính thuận lợi của mỗi hãng khi áp dụng Open BIM có thể khác nhau.
 • Open BIM, IFC, Open Data, CDE with Open Data, Data archive by Open format…là các khuyến nghị ưu tiên khi áp dụng BIM trong “ISO BIM” (ISO 19650-xx).
 • SBS’s Open BIM:
  • Kế thừa các giá trị, triết lý cốt lõi về Open BIM.
  • Là việc thực thi Open BIM dựa trên các phân tích, thử nghiệm, áp dụng thực tế mang tính bản địa(các phần mềm phổ biến, thế mạnh của mỗi phần mềm, quy tắc thực hành địa phương…)
  • Sẵn sàng phối hợp thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả các bộ môn, các đối tác sử dụng các nền tảng, phần mềm khác nhau – như: Revit, Advance Steel, Bentley’s Apps, Allplan, ArchiCAD, Tekla Structures…
 • Links tham khảo:
https://www.iso.org/standard/68078.html
https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/bim-interoperability
https://www.allplan.com/en/
https://www.tekla.com/us/about/what-is-bim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *