SBS_RS_01: Điểm tin

Buổi “khai giảng và học luôn” diễn ra trong không khí vui vẻ, hào hứng của cả người dạy, người học. 😀
Thank you all.
15310973_10211615245965617_1236718368_o 15311610_730582117105999_460729185_o 15321594_730581503772727_363165734_o 15387404_10211615244605583_695638439_o 15397770_730581847106026_1899576764_o

bim_vn


(Trích bài giảng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *