Việt Nam: BIM fee

Một số văn bản nhà nước về xác định kinh phí cho BIM (Mô hình thông tin công trình xây dựng)
– Trang 2, 3 – mask vàng
http://www.mediafire.com/download/ldt2jeqhvu23t2q/BXD_06-2016-TT-BXD_10032016.signed%28BIM_Masked%29.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *