Vietnam BIM

“Việt Nam BIM’s Road Map” 2023 Update: 2021 Update: Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư dự án xây dựng. Diễn giải: – Khuyến khích áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng (thiết kế, thi công, quản lý dự án…) và quản lý vận hành … Continue reading Vietnam BIM